Lokale regler

25/01 - 2017 |

Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU.

 

Ønskes en ændring i klubbens Lokale Regler godkendt af DGU skal de mailes i et redigerbart dokument til Nick Hüttel på nih@dgu.org

DGU's bestemmelser omkring Lokale Regler kan læses her
 

NY LOKAL REGEL PR. 1/1 2017

R&A har pr. 1/1 indført en ny Lokal Regel - læs mere her

Som hjælp til at informere klubbens medlemmer kan denne infografik gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside mm.

 

NY LOKAL REGEL PR. 1/1 2018

R&A har pr. 1/1 indført en ny Lokal Regel - læs mere her

 

YDERLIGERE LOKALE REGLER

ToRK's afgørelser vedr. specifikke Lokale Regler, som fx afstandsmålere mm., kan læses her

 

Liste over Standard lokalregler 2019: