Materialer til arbejdet med nye medlemmer

04/03 - 2017 | Thomas Aaris Liltorp

 • Drejebøger til rekrutteringsaktiviteter

  Kommunikationsplatforme
  Klubben skal først og fremmest skabe en platform for kommunikation med egne medlemmer samt for markedsføringen over for de nye kunder. Til dette formål anbefaler vi henholdsvis klubbens egen hjemmeside og Facebook. 
  Download vores en drejebog over, hvordan du etablerer de to kommunikationsplatforme.

  Drejebog til kommunikationsplatform (pdf) 

   

  Gratis prøvemedlemskab for sponsorer
  Få fyldt begynderholdet op med kun ét klik og plej samtidig dine sponsorer.

  Drejebog for gratis prøvemedlemskab for sponsorer (pdf)

   

  Prøvemedlemskab til halv pris for fitnessmedlemmer
  Fitnesscentrene har medlemmer i en aldersgruppe, som golfklubberne mangler, og golfklubberne har medlemmer i en aldersgruppe, fitnesscentrene mangler. Hvorfor ikke samarbejde om at få nye medlemmer? Læs i drejebogen til, hvordan klubben kan etablere et samarbejde med det lokale fitnesscenter.

  Prøvemedlemskab til halv pris for fitnessmedlemmer (pdf)

   

  Firmagolf for ikke-golfere
  Konceptet Firmagolf for ikke-golfere har haft stor succes i forskellige klubber i Danmark. Læs, hvad konceptet går ud på i drejebogen til venstre.

  Drejebog for firmagolf (pdf)

   

  Ta' med ud og spil golf
  I Dansk Golf Union tror vi på, at der også er medlemmer at hente ved at aktivere de eksisterende medlemmer i klubben, og derfor har vi lavet et koncept, hvor medlemmer inviterer ikke-medlemmer ud at spille golf. Læs drejebogen til venstre.

  Drejebog for Ta' med ud og spil (pdf)

 • Baggrundsmaterialer om danskernes holdninger til golfspillet og golfspillerne

  ANALYSER

  Kvalitativ analyse

  Her kan du se resultaterne af den kvalitative analyse (pdf), som vi har fået udarbejdet af Millward Brown, Alsted Research. Resultaterne er opnået på baggrund af to fokusgruppers udsagn. De to fokusgruppeinterviews blev afholdt i Kolding og i København i november måned 2010.

  Kvantitativ analyse

  Her kan du se resultaterne af den kvantitative analyse (pdf - rådata), som YouGove har indsamlet svar til i december 2010. Spørgeskemaet blev rundsendt til en repræsentativ population, og resultaterne er fremkommet på baggrund af 2150 besvarelser. Hvis du ikke er til rådata, findes analyseresultaterne illustreret som grafer (pdf).

  Opsummering

  Vi har lavet en opsummering af analyserne (pdf), da rådata fra de to analyser er rimelig omfattende. Opsummeringen er til dig, der gerne vil have det hurtige overblik.

 • Medlemskabstyper

  Økonomien i en golfklub er primært baseret på kontingentindtægten, hvorfor beslutningen om hvilke typer af medlemskaber den enkelte golfklub skal tilbyde, bør være foretaget efter grundige strategiske overvejelser. Læs også mere om målgruppen og livsfaser.

  Et konkret bud

  Vi har lavet et skema, hvor vi har valgt at konkretisere de enkelte medlemskabstyper mest muligt. Vi har således valgt at tage udgangspunkt i en fiktiv golfklub, hvor seniorkontingentet ligger på 5.000 kr. årligt og et indskud på tilsvarende 5.000 kr.

  Det er klart, at prisfastsættelsen af de enkelte produkter vil variere efter forhold som geografi, demografi, gennemsnitligt antal runder spillet pr. medlem, belægning på banen, antallet af golfhuller, niveauet af faciliteter, hvilken profil man ønsker for sin golfklub, økonomisk situation osv.

  Vi mener dog alligevel, at den fiktive golfklub kan tjene som et brugbart eksempel til forståelse og analyse af de strategiske overvejelser, der ligger til grund for valget af medlemskabstyper.