Minimér smitterisikoen som greenkeeper

26/03 - 2020 |

26. marts 2020

I disse tider er det vigtigt at have gode rutiner for at minimere risikoen for smitte med coronavirus. Dansk Golf Union og DGA vil løbende forsøge at støtte med rådgivning i relation til minimering af smitterisikoen i takt med myndighedernes anbefalinger.

Her har vi samlet en lang række gode råd til hvordan greenkeeperne kan minimere smitterisikoen i praksis:


Medarbejdere og arbejdsopgaver:

 • Husk en løbende dialog med personalet omkring smitterisiko bl.a. i relation til den enkeltes familiesituation

 • Arbejd evt. med forskudte arbejdstider, evt. direkte arbejdsskift (dag- eller uge-skift).

 • Overvej om der skal være en tidsmæssig afstand mellem skiftene

 • Hav en backup-plan i tilfælde af store dele af mandskabet rammes af sygdom. Måske kan en nærliggende klubs medarbejdere hjælpe i perioden

 • Tydeliggør at medarbejdere, der på nogen måde viser sygdomssymptomer, ikke møder på arbejdet

 • Planlæg arbejdsopgaverne så tæt kontakt helt undgås

 • Hold mindst 2 meters afstand.


Frokost og møder:

 • Undgå eller introducer nye rutiner til morgenmøder, så der kan holdes en sundhedsmæssig forsvarlig afstand. F.eks. kan møder afholdes udendørs med forsvarlig afstand

 • Indfør evt. regler for hvor mange, der må opholde sig ad gangen i f.eks. maskinhuset

 • Undgå al fysisk kontakt

 • Spis frokosten hver for sig og gerne udenfor


Brug af maskiner og værktøj:

 • Maskinens rat og berøringsflader skal desinficeres før og efter brug. Lad eks. den samme maskine køres af den samme person

 • Sker lån af udstyr / maskiner fra andre golfbaner da anbefales det, at de rengøres/desinficeres inden brug

 • Alt håndværktøj skal desinficeres før og efter

 • Bær handsker og gerne et nyt sæt pr. dag. Brug nitrilhandsker ved anvendelse af sprit


Almen hygiejne:

 • Husk at vaske hænder flere gange dagligt, både efter toiletbesøg, før indgang til frokostrum og efter berøring med ikke desinficerede overflader.

 • Toilet og håndvask desinficeres efter brug. Hver medarbejder bør have sit eget håndklæde eller det skiftes dagligt.

 • Anvendes frokostbordet, så husk at desinficer efter brug

 • Tydeliggør hvem der har ansvaret for rengøringen af omklædningsrum, toiletter mm.

 • Brug håndsprit