Nationale Ranglister

23/05 - 2017 | Thomas Hartwich

De nationale ranglister

Ranglisternes formål er, at give et retvisende billede af, hvorledes de danske spillere, der primært spiller turneringer i Danmark, præsterer i forhold til banens sværhedsgrad på dagen.

Ranglisterne baseres på hver rundes relative score i forhold til banens sværhedsgrad og ranglisteplaceringen bestemmes af gennemsnittet af de 84% bedste relative scores fra danske ranglisteturneringer i løbet af sæsonen fra ca. 1. april til medio oktober.

Scores justeres runde for runde i forhold til Course Rating (CR) og CBA-beregning efter følgende formel:

SCORE – CR + CBA = RELATIV SCORE

Eksempel: 80 slag på en bane med CR 75,1 og en runde CBA på -2: 80 – 75,1 – 2 = 2,9

Kun godkendte slagspilsturneringer og kvalifikationsrunder til hulspilsmesterskaber i DK tæller med.

OBS: Hvis der er under 10 deltagere i en turnering kan der ikke beregnes CBA og scoren er ikke tællende.  Hvis en runde erklæres for ”ikke tællende” til HCP regulering, kan scoren heller ikke medregnes til gennemsnittet på de nationale ranglister.

Samtlige resultater fra officielle nationale ranglisteturneringer registreres for den enkelte spiller på alle de nationale ranglister, vedkommendes alder berettiger til – og dette uanset, hvor resultat er opnået.

Da der skal registreres en score og beregnes CBA, kan kun slagspilsresultater registreres. Resultater fra professionelle turneringer i DK tælles med, hvis der beregnes CBA og runden er tællende til HCP-regulering. Dette vil være aktuelt for de fleste ECCO tour turneringer.

  • Point Ranglisterne for 2019

    Point Ranglisterne vil supplere de eksisterende score-baserede ranglister. 

    Se pointskema, kriterier og tællende turneringer for Senior, Veteran & Super-veteraner her.

    Se pointskema, kriterier og tællende turneringer for Mid-age her.

    Se pointskema og kriterier for Eliteseriens kvalifikation til finalen her.