Om Söderberg & Partners

03/12 - 2020 |

Söderberg & Partners er en af Skandinaviens største forsikrings- og pensionsmægler og samarbejder med samtlige forsikrings– og pensionsselskaber på det danske marked og finder uvildigt den løsning, som er mest gunstig for den enkelte kunde/virksomhed.

Vi beskæftiger mere end 250 medarbejdere fordelt på 23 kontorer over hele Danmark og samlet over 2.000 medarbejdere i vores nu internationale koncern.

En koncern som geografisk udover Danmark, er at finde i både Sverige, Norge, Finland, Holland og Spanien.

Söderberg & Partners og Søren Hvekstrup har etableret pensionsordninger for golfklubber i en årrække og har derfor stor erfaring og kendskab til golfklubbernes pensions – og overenskomstforhold.