Organisering af udvalget

14/02 - 2017 | Henriette Krøyer

Organiseringen af det enkelte juniorudvalg kan variere meget fra klub til klub, men der er nogle vigtige parametre at holde sig for øje, når udvalgets sammensætning skal besluttes.

Det har vist sig at juniorudvalgene er de udvalg, som oftest skifter hænder i de danske golfklubber, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til at opretholde kontinuiteten og dermed kvaliteten over tid. Derfor er det også vigtigt, at der foreligger en klar plan for hvem, der gør hvad, hvorfor og hvornår. Derudover er frivillige i juniorregi oftest forældre i den “travle alder”, hvorfor den rette organisering, strukturering og planlægning synes endnu mere vigtig og som kan vise sig, at have stor betydning for om det lykkes at skabe et miljø de unge trives i.

Juniorudvalget kan med fordele organisere sig således:

Skal juniorudvalget have succes med at gennemføre en større aktivitetsplan, er det vigtigt, at hvert enkelt udvalgsmedlem er bekendt med sin rolle og bliver leder for en eller flere specifikke aktiviteter. Det er muligt, at vedkommende ikke er ekspert på området, men han/hun kan i så fald alliere sig med eksempelvis klubbens PGA-træner, greenkeeper eller manager, der har kompetence til at vejlede på netop dette område.

Med den rette organisering bliver det lettere for juniorudvalget at gennemføre de fastsatte aktiviteter, og udvalget bliver således en ledergruppe, der uddelegerer og strukturerer. Når en specifik aktivitet skal udføres, er det den enkelte leders opgave at trække på de frivillige hjælpere uden for udvalget.   

Du kan læse mere om DGU´s anbefalinger på området i boksene herunder.