Orientering om Golfens Dag, leads og anbefalinger til dagen

19/06 - 2020 |

Nu nærmer Golfens Dag sig med hastige skridt, vejrudsigten melder om godt vejr, og vi forventer mange gæster på dagen. Det er dejligt, men betyder også, at et Corona-setup skal tænkes ind i planlægningen i alle golfklubber. 

Anbefalinger fra Dansk Golf Union fra 11. juni findes her: https://www.danskgolfunion.dk/artikel/anbefalinger-til-golfklubberne-11-juni

 

Dansk Golf Union tilråder, at gæster på Golfens Dag guides rundt i golfklubben i mindre grupper på træningsfaciliteterne, så gæsterne får svar på spørgsmål og føler sig rigtig velkommen. Hvis der kommer flere end 50 gæster på Golfens Dag i jeres golfklub anbefaler vi, at I deler det op i flere små arrangementer på forskellige tidspunkter og med programmer som sikrer, at de forskellige grupper ikke kommer i kontakt med hinanden.

Som tidligere omtalt, så gennemfører Dansk Golf Union en stor markedsføringskampagne på de sociale medier, hvor vi samler leads ind. Et lead er en person, som har tilkendegivet, at vedkommende deltager i Golfens Dag i en specifik golfklub. Udover navn anfører personen, om vedkommende kommer til Golfens Dag sammen med andre.

Klubbens tovholder er tilsendt en oversigt over antal leads, der er tilmeldt på nuværende tidspunkt, samt antal personer som leads tager med. Dette kan forhåbentlig give en indikation på, hvor mange gæster der kommer på Golfens Dag hos jer. 

Vi anbefaler på det kraftigste, at I sender leads en hilsen via SMS. Hvis I ikke ønsker at sende SMS’er enkeltvis fra en telefon, så findes der mange programmer på nettet, hvor der kan sendes SMS’er til flere personer samtidigt. (det kan fx være https://www.suresms.com/dk/, hvor de første 100 SMS’er er gratis). SMS’en bør som minimum indeholde information om programmet for Golfens Dag. Dansk Golf Union sender en SMS til alle leads lørdag den 20. juni, hvor de påmindes om Golfens Dag, og hvor vi skriver at de hører nærmere fra den klub de har tilmeldt sig i.

Herunder er der vedhæftet en wordskabelon til en flyer, som kan uddeles til gæster på selve Golfens Dag og hvor I kan gøre opmærksom på konkurrencer eller tilbud. Her kan golfklubben også anføre program for dagen og indsamle kontaktinformationer på gæsterne, hvis de returnerer flyeren til slut.

Vi sender en opdateret liste med leads igen d. 18. juni. God planlægning, og tag endelig fat i os, hvis der er spørgsmål.

 

/sites/default/files/Velkommen%20til%20Golfens%20Dag_skabelon.docx