Paragolf

13/02 - 2017 | Steven Errebo

Dansk Golf Union samarbejder med Parasport Danmark (tidl. Dansk Handicap Idræts-Forbund) på at udvikle paragolf i Danmark og skabe bedre rammer for golfspillere med fysiske eller udviklingsmæssige handicap.
Dette sker blandt andet i form af den rådgivning og service som DGU´s udviklingsafdeling kan tilbyde klubber og spillere og gennem samarbejdet med Parasport Danmarks golfudvalg. Desuden er der et tæt samarbejde med de andre nordiske golfforbund, og det internationale samarbejde varetages af EDGA - European Disabled Golf Association (www.edgagolf.com ), som igen samarbejder med EGA - European Golf Association.

Benævnelsen paragolf dækker dels golf for fysisk- og synshandicappede spillere (kategori 1) samt aktiviteter for spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap (kategori 2) som internationalt også betegnes som Special Olympics-spillere. De døve spillere har deres egne turneringer og er organiseret i Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI).  Se mere om golf for døve her.

Golf kan spilles næsten uanset funktionsnedsættelse, og der spilles med nogle få lempelser efter de almindelige Golfregler. Golfsportens eget handicap-system giver de aktive en unik mulighed for, at handicappede og ikke-handicappede kan spille sammen på stort set lige vilkår. DGU og Parasport Danmark har i øjeblikket direkte kontakt med over 110 handicappede spillere fordelt på ca. 35 golfklubber landet over. Det er dog vores opfattelse, at der er langt flere golfspillere med handicap, der er aktive som ganske "almindelige" klubspillere. Det er vores håb og målsætning, at flere af disse spillere får lyst til at deltage i både nationale og internationale paragolf-turneringer samt i nogle af de fælles træningssamlinger som vi afholder. Alle er velkomne til disse events uanset om man har eliteambitioner eller spiller på hyggeniveau.

Har du spørgsmål vedrørende paragolf, så er du velkommen til at kontakte Jesper Hviid i DGU´s udviklingsafdeling. Tlf. 4015 7660 eller jhv@dgu.org

 

Vi har lavet en folder om ParaGolf

 • Regellempelser

  Af praktiske årsager opdeler man golfspillere med handicap i forskellige grupper ud fra deres behov for forskellige lempelser af reglerne, nemlig: Blinde spillere, amputerede spillere, spillere, som bruger stokke eller krykker, spillere som er kørestolsbrugere, og spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap - f.eks. Special Olympics-spillere. Enkelte handicapgrupper kan have særlige behov i forbindelse med udøvelse af denne idræt. For eksempel kan blinde/svagtseende og evt. udviklingshæmmede have brug for ledsager/caddie på banen, og andre kan have brug for særlige hjælpemidler som elektrisk kørestol, buggy, golfscooter eller tilpassede golfkøller.

  De særlige lempelser, som gælder for visse handicapgrupper - f.eks. blinde/svagtseende og kørestolsbrugere - er beskrevet her som en tilføjelse til R&A's golfregler.

 • Kategorier af spillere og rækkeinddelinger

  Ved EDGA-godkendte turneringer, kræves det, at de deltagende spillere opfylder kravene til mindste-handicap. Det betyder, at de skal testes af en fysioterapeut, med henblik på i hvilken grad deres handicap påvirker evnen til at lave et golfsving. Der benyttes et særligt testskema hvor muskelkraft, ledbevægelighed, balance og koordination vurderes. Testresultatet sendes derefter til EDGA´s Medical Committee, som udsteder et "EDGA medical pass", som giver ret til at stille op i internationale turneringer. Spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap kan ikke testes på denne måde. De skal i stedet kunne dokumentere, at de i dagligdagen - dvs. vedrørende uddannelse, bolig, fritid eller beskæftigelse - er afhængige af socialpædagogisk støtte.

  Golf spilles af mennesker med meget forskelligartede funktionsnedsættelser. Det illustreres af følgende billeder og videoklip

  Rækkeinddelingen ved EDGA-turneringer er primært baseret på deltagernes senest registrerede golfhandicap, og spillerne kan inddeles i op til seks grupper. Der kan dog også afvikles turneringer for én eller flere specifikke handicapgrupper (Human categories) - f.eks. en turnering kun for kørestolsbrugere eller spillere med udviklingshandicap. Find mere information her.

 • Den handicapvenlige golfklub

  Parasport Danmark og DGU har i fællesskab udarbejdet nogle retningslinjer for en certificering af de golfklubber, som ønsker at blive godkendt som handicapvenlige. I praksis sker det ved at henvende sig til DGU´s ParaGolf-konsulent eller Parasport Danmarks golfudvalg, som foretager et klubbesøg. Ordningen er gratis for klubberne, og godkendelsen kan ses under klubinfo her, hvor der ud for klubben er et lille rødt hjerte med et kørestolssymbol. De punkter, der vurderes, er bl.a. adgangsforhold til klubhus, bane og træningsfaciliteter, toiletforhold, P-muligheder og ikke mindst, at man har et formuleret ønske om at byde både handicappede medlemmer og greenfee-spillere velkommen i klubben.

  Link til kravene for at blive certificeret som handicapvenlig golfklub. (pdf)

   

  PARAGOLF RESSOURCEKLUB

  DGU og DHIF har indført et nyt begreb - "Paragolf ressourceklub".

  Anerkendelsen og æren tildeles golfklubber som "udviser en særlig interesse for at fremme ParaGolf i Danmark, og som gennem deres virke og engagement viser at de har interessen, kompetencerne og lysten til at støtte og motivere golfspillere med funktionsnedsættelse".


  Gyttegård Golf Klub har som den første klub modtaget denne anerkendelse og det diplom som følger med.

  Seks klubber har efterfølgende gjort sig fortjent til denne anerkendelse.

  Her ses alle klubberne:

  - Gyttegaard

  - Odense Eventyr

  - Roskilde

  - Brande

  - Kellers Park

  - Helsingør

  - Horsens

 • Samarbejde på tværs

  Samarbejde mellem Kellers Park Golfklub, Parasport Danmark, Dansk Golf Union og Parasportsrådet i Vejle Kommune har betydet nye spillere på banen i Brejning.

  Fælles tiltag fra handicapidrættens og Dansk Golf Unions side handler langt fra kun om bedre vilkår og rammer for eliten - det er projektet i Vejle et godt eksempel på ifølge DGU´s udviklingskonsulent Jesper Hviid.

  - Uanset om man har eliteambitioner eller ”blot” vil have en fornøjelig og sund fritidsinteresse, så er golf er en fremragende aktivitet for såvel fysisk handicappede personer og personer med andre typer handicap som f.eks. udviklingshandicap, autisme og ADHD.

  Børn og unge med handicap fra Mølholm Skole, Hældagerskolen og Campus Vejle har været i et forløb på otte uger, hvor de har snuset til golfsporten hos Kellers Park Golf Club. Eleverne har med hjælp af trænerstaben og en række frivillige lært spillets regler, øvet slag og selv gået nogle huller på træningsbanen.

  - Forløbet har været super. At spille golf med hvad deraf følger - god opførsel, koncentration og tålmodighed - har været rigtig godt. Modtagelsen og den professionelle tilgang har været motiverende for vores elever, og vi er meget tilfredse -, fortæller lærere fra Mølholm Skole og Hældagerskolen.

  Samarbejdet med golfklubben glæder både Lykke Guldbrandt, som er konsulent i Parasport Danmark og Jesper Hviid som udtaler:

  - Klubben - med klubmanager Claus Thygesen i spidsen - har fra start været målrettet og proaktiv i forhold til samarbejdet med specialskoler og -klasser omkring golfspillet. Klubben ønsker at bidrage med positive oplevelser for disse elever, og det kommer tydeligt til udtryk. Der hersker en rummelighed og stemning i klubben som gør, at alle føler sig velkomne.

  Både Jesper Hviid, Lykke Guldbrandt og Claus Thygesen håber naturligvis også, at det på sigt kan føre til nye medlemmer i golfklubben, og at ikke mindst at projektet kan inspirere klubber i andre kommuner, så der kan etableres lignende samarbejder rundt omkring i landet.

 • Links