Planlægning af omrating af en bane

09/04 - 2017 | Nick Hüttel Olesen

Dansk Golf Union om- eller nyrater ca 30 baner hvert år således envher rating er maksimal 8-10 år gammel. Enhver bane bliver således genbesøgt senest hver 8. år. 

Ved større ændringer af banen bør banen omrates før de 8 år er gået.  

DGU har begrænsede ressourcer til at rate baner i Danmark, og bruger til denne opgave et korps af frivillige som er uddannet til at administrere USGA Course Rating Systemet. Der bliver foretaget ratinger mellem maj og oktober. 

Sæsonens arbejde bliver planlagt ved årsskiftet og de baner der skal rates fordeles mellem de holdledere som er ansvarlig for ratingen. Det er derfor som udgangspunkt ikke muligt at "bestille" en genrating i et indeværende år. 

Da større ændringer af baner ikke planlægges og udføres i samme år, præsenterer dette ikke et problem, men klubber der planlægger at ændre markant på deres bane, skal selvfølgelig melde dette ind til DGU i god tid, således de kan blive inkluderet i næste års rating.

Skulle det mod forventning ikke være muligt at advisere DGU i tilstrækkelig god tid, og der er ændret så meget på banen at der er behov for en omrating, kan en sådan i nødstilfælde laves som en såkaldt skrivebordsrating. En skrivebordsrating bliver foretaget uden et besøg på banen, men udelukkende på baggrund af oplysninger om ændringerne som sendes til DGU. Ud fra disse vil DGU sende en ny rating og et besøg vil blive planlagt til det efterfølgende år. Den tilsendte skrivebordsrating vil således højst sandsynligt ændre sig igen efter et besøg på banen, og klubber der er endt i en sådan situation bør derfor ikke producere fx nye permanente skilte og/eller baneguides mm. 

For yderligere information kontakt Handicap- og Regelkonsulent Nick Hüttel på nih@dgu.org