Regionalmøder 2019

20/06 - 2019 |

Vi afholder regionalmøder på følgende datoer og steder i 2019:
 

29. oktober - Blokhus Golf Klub

30. oktober - Himmelbjerg Golf Club

31. oktober - Kaj Lykke Golfklub

6. november - Smørum Golfklub

7. november - Trelleborg Golfklub Slagelse


Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer/managers og Dansk Golf Unions bestyrelse. På mødet behandles aktuelle emner. Regionalmøderne giver golfklubberne og DGU's bestyrelse lejlighed til at mødes under uformelle former og komme i dialog med hinanden. Golfklubbens bestyrelse opfordres til at sende formanden, næstformand/managers til møderne. Det er valgfrit, hvilket regionalmøde man vælger at tilmelde sig til. Før selve mødet er det muligt at deltage i en runde golf i værtsklubben.

 

Tidsplan

Kl. 12.00 Omvendt gunstart
Kl. 17.00 Velkomst
Kl. 18.00 Spisning
Kl. 18.45 Mødet fortsætter
Kl. 20.30 Eventuelt
Kl. 21.00 Tak for i aften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløbig dagsorden - emner til drøftelse:

  • Præsentation af ny undersøgelse om befolkningens holdning til golfsporten

  • Rekruttering - hvad har vi lært i år?

  • World Handicap System - plan for 2020

  • Ny juniorturneringsstruktur - den eksisterende struktur ændres i 2020

  • Diverse nyt fra Dansk Golf Union

 

Hvis klubben ønsker at drøfte et særligt emne på regionalmøderne, så send en e-mail til Christina Dalsgaard (cda@dgu.org) senest 18. oktober 2019. Den foreløbige dagsorden offentliggøres den 8. oktober på denne side, og den endelige dagsorden sendes til deltagerne den 23. oktober 2019.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig på nedenstående link:

 

 

Tilmeldingsfristen til regionalmøderne er den 21. oktober.

På grund af de nye GDPR-regler offentliggøres deltagerlisten ikke. Har du spørgsmål til deltagerlisten (f.eks. i forbindelse med samkørsel med andre deltagere m.v.), så kan du kontakte Christina Dalsgaard (cda@dgu.org) eller kursuskonsulent Lone Liebst Christiansen (llc@dgu.org).