RUS Miljø

17/03 - 2017 | Henriette Krøyer

Forskning viser, at unge vælger og fravælger idræt ud fra bestemte parametre - golfsporten inklusiv. Overordnet er der tre parametre og samtidig en klar evidens for, hvorfor man vælger enten at blive i en klub eller forlade den.

Når unge vælger til er det først og fremmest meget vigtigt, at de kontinuerligt enten danner eller opretholder sociale Relationer. Det har stor betydning, at juniorerne hurtigt føler sig som en del af et fællesskab.

Derudover vil de unge golfspillere også gerne opleve at de Udvikler sig. Dette være sig både på det spillemæssige plan men i lige så høj grad personligt. Det at opleve en spillemæssig og personlig udvikling er derfor et helt vigtigt område for at opretholde glæden til spillet.

At have det Sjovt eller føle glæde er netop det tredje og sidste centrale emne i forbindelse med fastholdelse af interesse. Det skal være sjovt at gå til golf og dette ligegyldigt hvilket område, man har med at gøre.     

DGU anbefaler derfor at:

  • Både udvalg og klub indtænker og prioriterer at skabe Relationer, Udvikling og Sjov i alle aktiviteter, der omhandler det at være junior i klubben

I boksene træning, sociale aktiviteter og turneringer i klubregi kan du læse mere om hvad Dansk Golf Union anbefaler at sætte fokus på i forbindelse med det at skabe et attraktivt RUS miljø.