Så blev de nye Golfregler 2019 officielle

07/03 - 2018 |

R&A og USGA har i dag den 12. marts 2018 offentliggjort de nye regler, som bliver gældende fra 1. januar 2019. Dansk Golf Union har haft mulighed for at læse reglerne inden denne offentliggørelse, som forberedelse til at kunne oversætte reglerne til dansk. Den fulde danske oversættelse af Golfreglerne ventes at foreligge i løbet af maj måned.

På billedet ovenfor ser vi et udbredt tilfælde af "unormale baneforhold med midlertidigt vand", som det kommer til at hedde fra 2019.

Nedenstående link åbner et e-kursus, der præsenterer ændringerne til de nye regler. Kurset præsenterer informationerne ved forskellige teknikker, og afsluttes med 18 spørgsmål, hvorefter du kan vende tilbage til denne side.

Afspil kurset her - eKurset: Fra gammelt til nyt.

Dansk Golf Union tager ligeledes via 15 landsdækkende seminarer i dette forår hul på at uddanne klubbernes regelkyndige i de nye regler, således at medlemmerne efterfølgende kan blive uddannet lokalt i klubberne, når sæson 2018 er slut.

Der produceres nye regelundervisningsmaterialer - både til opdatering af regelviden hos eksisterende golfspillere samt til nyuddannelse af begyndere. En del af dette materiale vil også kunne findes online, og vi har altså valgt allerede nu at gøre et eKursus tilgængeligt, som præsenterer ændringerne fra "gammelt til nyt".

Læs evt. mere på R&As hjemmeside.