Spørgsmål om Golfreglerne 2019

10/10 - 2017 |

 • Kan det anbefales at spille efter de nye regler allerede i 2018?

  Vi skal hele 2018 spille efter de eksisterende regler, og det er både R&As og DGUs holdning, at der ikke skal afholdes aktiviteter eller informeres i særlig grad om regelændringerne til "golfspilleren" før i sidste del af 2018.

  Derimod bruges 2018 fra DGUs side på at afholde regionale seminarer om de nye regler for klubbernes regelundervisere og regelansvarlige, således at de kan gennemføre uddannelsen i klubberne henover efterår og vinter 2018/19.

  Ovennævnte udsagn understøttes af dette citat fra R&A:

  "We foresee the education process commencing in September 2018 to prepare golfers for 2019.  At that time, Rule books and other supporting materials will be available for golfers to read and learn from.  Teaching before then would only serve to confuse golfers."

  Det understreges, at der på dette tidspunkt også fra DGUs side foreligger et tilsvarende materiale på dansk.

 • Hvornår spilles der efter de nye Golfregler?

  De nye Golfregler træder i kraft pr. 1. januar 2019. Indtil da spilles der efter de gældende.

 • Hvornår kan man læse de nye Golfregler?

  På DGUs hjemmeside under Regler og hcp/De nye Golfregler 2019 er der en artikel med rerlvante dokumenter. Her findes bl.a. Golfreglerne i engelsk udgave.

  Den danske oversættelse forventes at ligge klar i maj måned 2018.

  Gå til artiklen

 • Kommer der en dansk oversættelse af Golfreglerne 2019?

  Ja. Den forventes klar i maj måned 2018.

 • Kommer der en App med Golfreglerne 2019?

  R&A planlægger at udgive en App svarende til den eksisterende.

  Dansk Golf Union undersøger pt. muligheden for at kunne lokalisere denne til dansk.

 • Hvad gør vi med Lokale Regler?

  DGU har allerede kommunikeret til klubberne, at alle eksisterende Lokale Regler bliver ugyldige fra januar 2019. Vi afventer flere detaljer fra R&A på de konkrete formuleringer, før vi kan begynde at vejlede klubberne i formulering af Lokale Regler for 2019.

  Vi kommer så snart det er muligt til at opsætte en procedure for enkel og hurtig godkendelse af klubbernes Lokale Regler for 2019.