Foto: Carsten Brender

Foto: Carsten Brender

Foto: Carsten Brender

Spil med-dagen 2017 fortalt af klubbens nyspillerudvalg – Helsingør Golf Club

06/09 - 2017 | Jakob Schmidt

Spil med-dagen i Helsingør Golf Club den 20. august blev en solid succes med 55 fremmødte.
21 af disse har tilmeldt sig kurser, og 7 har allerede tegnet medlemskab. Og endelig har 20 af gæsterne bedt om at blive informeret om kommende begynder aktiviteter. Susanne Milandt og Carsten Brender fra nyspillerudvalget fortæller om deres tag på Spil med-dagen:

I Helsingør Golf Club følger vi grundidéen fra DGU og har dertil suppleret med muligheden for, at gæster kan tilmelde sig arrangementet uden at være inviteret af et klubmedlem. Dette medfører, at vi skal engagere vores klubmedlemmer på to fronter. Dels skal vi animere dem til at invitere en person i deres omgangskreds, dels skal vi lokke andre medlemmer til at stille op som værter for de gæster, der tilmelder sig uden at kende nogen i klubben.

Et andet aspekt er at give deltagere mulighed for hurtigt at starte op på begynderkurser. Disse kurser starter weekenden efter Spil med-dagen og løber de følgende tre uger. Der afkræves et kursusgebyr, og efterfølgende tilbydes gæsterne et medlemskab med spilleret på vores par 3-bane for et fordelagtigt beløb.

Et tredje aspekt er, at deltagere – når de har været på kursus – hurtigst muligt skal tilbydes deltagelse i mandagsmatcherne på par 3-banen sammen med andre nye spillere. Mandagsmatcherne giver de helt nye mulighed for at omsætte træning til praksis på vores flotte par 3-bane og i hyggelige rammer sammen med andre nye og letøvede spillere.

 

Forberedelse

Spil med-dagen har ligget i klubbens årsplan siden slutningen af 2016. I maj blev planen blev finpudset, og aftaler om reservation af bane, træningsanlæg, restaurant og træner blev indgået. Ligeledes fik vi aftalt, hvordan vores markedsføring af Spil med-dagen skulle tilrettelægges, og hvilke produkter/materialer, der skulle klargøres.

Markedsføringen bestod af en mail/flyer til medlemmerne. Vi markedsfører Spil med-dagen som en mulighed for at afprøve/snuse til golf med efterfølgende mulighed for hurtigt at lære det grundlæggende, så man kan komme videre. Op til og på selve dagen blev godt 30 golfsæt gjort klar, og vi lavede scorekort til alle værterne, så de præcist vidste, hvor de skulle starte på par 3-banen, hvor vi spillede foursome med gunstart.

 

Annoncering

Annonceringen blev således:

Ca. 1 måned før Spil med-dagen:
Annoncering på hjemmesiden og i Facebook-grupper. På hjemmesiden var det muligt at tilmelde sig digitalt – både som vært med gæst, uden gæst eller som gæst alene.

Ca. 3 uger før Spil med-dagen:
Flyer blev uddelt i forbindelse med udlevering af scorekort til deltagerne under Helsingør Ugens mange turneringer. (Helsingør Ugen er en årlig tilbagevendende begivenhed i HGC, hvor der arrangeres en række turneringer ugen igennem. Et event, hvor mange af vores medlemmer traditionelt deltager.)
De samme flyer lå fremme i restaurant, shop og på kontoret.

Ca. 2 uger før Spil med-dagen:
Annonce (3 spalter x 180 mm) i Helsingør Dagblad og Nordsjælland.

Ca. 1 uge før Spil med-dagen:
Annonce (2 spalter x 100 mm) i samme aviser.

 

Gennemførelse

Spil med-dagen blev gennemført efter nedenstående program:

Kl. 10.00 / kl. 12.00 – Velkomst
Kl. 10.15 / kl. 12.15 – Introduktion til grundsving

Kl. 11.15 / kl. 13.15 – Puttning med spil-med-værten

Kl. 12.15 / kl. 14.15 – Fælles ”match” (foursome) på par 3-banen

Kl. 13.30 / kl. 15.30 – Kaffe/kage, præmier, info om klubben mv.

Kl. ca. 14.00 / kl. 16.00 – Tak for i dag.

Vi kørte to ens forløb med start kl. 10.00 og kl. 12.00 – begge af ca. 4 timers varighed.

Fra start af blev de gæster, der ikke var inviteret af nogen i klubben, ”parret” med en af klubbens værter, og de fulgtes ad dagen igennem. Værterne havde inden modtaget en beskrivelse af, hvad vi forventede af dem. Ud over en række praktiske informationer om dagen ønskede vi, at værterne gav vores gæster deres eget billede af klubben og klublivet. Vi ønskede ikke et glansbillede, men et oprigtigt billede set med værtens øjne.

Undervisning/introduktion til grundsving blev gennemført af vores klubtræner Nikolaj Nissen og en af vores elitespillere, mens putting-undervisningen blev overladt til værterne. De to hold blev yderligere delt op i to grupper, hvoraf en ene startede med grundsving og den anden med putting.

Efter træningen spillede alle en foursome på vores par 3-bane, hvor værten spillede alle de lige slag, mens det var overladt til gæsten at slå ud fra teestedet og putte. Selv om vi spillede en turnering, blev der udelukkende trukket lod om nogle præmier – herunder et begynderkursus i golf.

Undervejs bød klubben på lidt forfriskninger samt en kop kaffe til slut. Inden vi slap deltagerne, bad vi dem udfylde et oplysningsskema, hvor de bl.a. skulle forholde sig til evt. videre deltagelse på et af vores kurser.

Det var tydeligt at se og mærke, at vores værter smittede gæsterne med deres glæde for golfen, og de ønskede, at gæsterne fik en fantastisk dag og en oplevelse af, at golf var sjovt. Vi fik mange rigtig gode tilbagemeldinger omkring dagen:

”Først og fremmest tak for et super godt arrangement her i går – stor ros til jer omkring selve afviklingen, som foregik top-professionelt!”

”Jeg deltog i jeres fine arrangement i går, og det var en oplevelse.”

”Super dag – dejlig stemning”

På de efterfølgende kurser – både på turbokurset i weekenden og 3-ugers-kurset, har vi kunnet mærke samme gode stemning og engagement hos deltagerne – de synes naturligvis, det er lidt svært, men også sjovt!

 

Resultat

Tilmeldte

62

Fremmødte

55 – heraf 3-4 stykker der ikke havde tilmeldt sig

Hold kl. 10: 32 gæster

Hold kl. 12: 23 gæster

Ca. halvdelen var inviteret af et klubmedlem

Værter

50 – flere gengangere fra mellem de to hold

Hold kl. 10: 28 værter

Hold kl. 12: 22 værter.

Turbokursus

5 deltagere

3-ugers-kursus

13 deltagere – hertil yderligere 3, der ikke deltog i SPIL MED-DAGEN

Indmeldelser

7 kendte pr. 30-8-17

Andet

Godt 20 har givet tilsagn til, at vi må kontakte dem, når vi udbyder nye kurser.

3 gæster fra turbokurset er startet med at spille mandagsmatch