Spil med lejeforbedring

01/04 - 2019 | Nick Hüttel Olesen

En Golfklub eller komitéen til en given turnering, må altid indføre spil med lejeforbedring når banens stand kræver det. Det kræver dog en offentliggørelse af en midlertidig Lokalregel (og afhængigt af tidspunktet evt. en tilbagemelding til DGU). 

Ordlyden til den midlertidige lokalregel er:

 

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet."

 

Eller i sin fulde længde:

 

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller identificér et bestemt område, såsom “på fairway på hul 6”], må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
 • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: [Angiv størrelsen på lempelsesområdet, såsom en køllelængde, længden på et scorekort eller 15 centimeter] fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

 

Hvorvidt der er behov for at indberette brugen af en midlertidig lokalregel om spil med lejeforbedring, afhænger af om den bruges før/efter 1. maj til 31. oktober. Bruges lokalreglen i perioden 1. maj til 31. oktober, skal DGU efterfølgende (det vil sige når der er overblik over periodens længde) informeres om dette -  det gøres via dette link: Indberetning af spil med lejeforbedring

Bruges spil med lejeforbedring udenfor sæsonen (1. november til 30. april) er der ikke behov for indberetning. 

Lejeforbedring kaldes til tider også Vinterregler men der skal altid slåes en midlertidig Lokalregel op. 

 

 • Hvilke Lokale Regler kan afhjælpe dårlige baneforhold?

  I Den Officielle Guide til Golfreglerne findes alle lokalregler. af disse er specielt lokalregel E-2 og E-3 relevante her. 

  E-2: Rengøre bold

  E-3: Spil med lejeforbedring

  En kortere version af E-3 findes her: https://www.danskgolfunion.dk/manualer/ogg/2019/da/topic/10-8e-3

 • Kan området med lejeforbedring udvides til semirough og rough?

  Nej. 

  Det er ikke tilladt at indføre en lokalregel om lejeforbedring andre steder end "tætklippede områder". Den kan således ikke gælde rough og semirough. 

 • Må man "løfte, rense og genplacere" og samtidigt handicapreguleres?

  Ja.

  En Komité kan godt indføre en lokalregel om at løfte, rengøre og genplacere bolden og samtidigt handicapregulere. 

  En sådan lokalregel  må om nødvendigt godt gælde i rough og semirough - hele det generelle område. 

  Den præcise ordlyd for den anbefalede Lokale Regel findes her

 • Hvis forholdene er så dårlige at der ikke bør handicapreguleres?

  En komité kan godt vælge at indføre en lokalregel om spil med lejeforbedring for at få afviklet en turnering, men samtidig vælge at der ikke kan handicapreguleres da forholdene er for dårlige til det. 

  Der bør dog informeres om dette på forhånd.