Spil med lejeforbedring

04/05 - 2021 |

Vi får i øjeblikket en del henvendelser om spil med lejeforbedring, herunder om der er indberetningspligt, og om det kan være handicaptællende.
 

Der henvises til denne artikel, hvor forholdene er beskrevet


Hovedpunkter heri:

  • Spil med lejeforbedring kan indføres som en midlertidig lokalregel, når som helst klubben anser det for at være relevant af en eller flere årsager.

  • Der er ikke indberetningspligt til DGU ved indførelse eller ophævelse.

  • Der kan spilles tællende runder, såfremt lejeforbedringen begrænses til områder i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere.