Forklaring til lejeforbedring

Video: Nick Hüttel

Spil med lejeforbedring

08/09 - 2017 |

Download en samlet oversigt som PDF her

'En klub må altid indføre spil med lejeforbedring, men det kræver offentliggørelse af en midlertidig Lokal Regel og afhængigt af tidspunktet evt. en tilbagemelding til DGU:

 • I sæsonen (perioden 1. maj til 31. oktober) skal brug af en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg I afs A punkt 3b) om spil med lejeforbedring samtidigt med handicapregulering indberettes til DGU når der efterfølgende er overblik over periodens længde - det gøres via dette link: Indberetning af spil med lejeforbedring

 • Uden for sæsonen (perioden 1. november til 30. april) kan klubben/komitéen indføre en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg I afs A punkt 3b) om at spille med lejeforbedring og handicapregulere samtidigt, uden at det skal indberettes til DGU. Skulle forholdene blive således at der ikke bør handicapreguleres på trods af spil med lejeforbedring, skal klubben/komitéen gøre eksplicit opmærksom på dette.

Den midlertidig Lokale Regel skal overholde anbefalingen i Golfreglerne - Tillæg I afs. A punkt 3b som findes på side 133 i Golfreglerne og kan findes online her.

Et oplæg til en Lokal Regel samt information om handicapregulering findes her.

Lejeforbedring kaldes til tider også Vinterregler men der skal altid slåes en midlertidig Lokal Regel op. 

 

 • Hvilke Lokale Regler kan afhjælpe dårlige baneforhold?

  I Golfreglernes Tillæg I Afsnit A3 står eksempler på Lokale Regler som kan indføres. 

  De 3 mest brugte er:

  a. Fæstnet bold

  b. Lejeforbedring

  c. At rense bolden

  Læs mere her

 • Kan området med lejeforbedring udvides til semirough og rough?

  Nej. 

  Det er ikke tilladt at indføre en Lokal Regel om lejeforbedring andre steder end "tætklippede områder". Den kan således ikke gælde rough og semirough. 

 • Må man "løfte, rense og genplacere" og samtidigt handicapreguleres?

  Ja.

  En Komité kan godt indføre en Lokal Regel om at "løfte, rense og genplacere" og samtidigt handicapregulere. 

  En sådan Lokal Regel må om nødvendigt godt gælde i rough og semirough (through the green)

  Den præcise ordlyd for den anbefalede Lokale Regel findes her

 • Hvis forholdene er så dårlige at der ikke bør handicapreguleres?

  En komité kan godt vælge at indføre en Lokal Regel om spil med lejeforbedring for at få afviklet en turnering, men samtidig vælge at der ikke kan handicapreguleres da forholdene er for dårlige til det. 

  Der bør dog informeres om dette på forhånd.