Spilledatoerne for Danmarksturneringen 2018

05/07 - 2017 | Henriette Krøyer

Spilledatoerne for Danmarksturneringen 2018 er fastlagt som følger:

1. og 2. spillerunde:     5. - 6. maj
3. og 4. spillerunde:    16. - 17. juni
5. og 6. spillerunde:    18. - 19. august
Opryknings- og finalespil:  15. og 16. september

 

Weekender skal friholdes

Husk at klubber med hold i turneringen skal friholde de fire weekender for andre arrangementer, indtil spilleplanen 2018 offentliggøres ultimo november.
 

Turneringsplan 2018 med øvrige DGU-turneringer offentliggøres medio september.