Spilledatoerne for Danmarksturneringen 2020

29/07 - 2019 | Claus Rødgaard Thomsen

Spilledatoerne for Danmarksturneringen 2020 er fastlagt som følger:

1. og 2. spillerunde:     2. - 3. maj

3. og 4. spillerunde:    13. - 14. juni

5. og 6. spillerunde:    15. - 16. august

Opryknings- og finalespil:  12. og 13. september

Husk at klubber med hold i turneringen skal friholde de fire weekender for andre arrangementer, indtil spilleplanen 2020 offentliggøres ultimo november.

Turneringsplan 2020 med øvrige DGU-turneringer offentliggøres ultimo september.