Sprøjtejournal og brugsanvisninger

18/11 - 2016 | Torben Kastrup Petersen

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidlerpå golfbaner 

I starten af 2013 har Miljøstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. nogle helt konkrete grænser for hvor mange pesticider hver enkelt golfbane må belaste med.

Bekendtgørelse, samt den medfølgende vejledning og indberetningsportalen "Green-data" kan findes her: Brug af sprøjtemidler på golfarealer

Dansk Golf Union har i samarbejde med Miljøstyrelsen udformet en liste over pesticider, der er godkendt til golfbanernes græsarealer. Her ses den samlede liste: Godkendt til golfbaners græsarealer.

Ovenstående liste opdateres kun 1 gang om året. Skal man derfor have den nyeste viden om godkendte pesticider til golfbaner, skal dette findes i middeldatabasen, hvor der søges under godkendelsesområdet "Golfbaner".

Link til middeldatasen: klik her.

Link til sprøjtejournal-skabelon til golfbaner:
 

 

Off-label/mindre anvendelse godkendelser:

I forbindelse med tilladelserne til "Off-label/Mindre anvendelse" er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det alene er slutbrugerens ansvar, såfremt der opstår skader i forbindelse med anvendelsen. 

 • Off-label godkendelse til Express ST og Hussar OD

  Express ST

  Anvendelse:

  Express ST må anvendes til bekæmpelse af kløver og andet frøukrudt på fairways, semi-rough og rough.

  Express ST kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst.

  Fuld effekt opnås normalt først efter 4-6 uger.

  Dosering: 

  På veletablerede baner ved en kraftig bestand af kløver må der anvendes op to tabletter pr. hektar.

  OBS:

  Produktet må kun anvendes 1 gang om året.

  Fuldstændig brugsanvisning: 

  Express ST 

  Er godkendt til den 31. oktober 2018.

   

  Hussar OD

  Anvendelse:

  Hussar OD må anvendes til bekæmpelse af kløver og andet frøukrudt på fairways, semirough og rough.

  Hussar OD kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst.

  Fuld effekt opnås normalt først efter 4-6 uger.

  Dosering: 

  På veletablerede baner uden synlig jord, og ved en kraftig bestand af kløver må der anvendes op til 0,06 liter Hussar OD + 0,5 liter Renol pr. hektar. Ved mindre bestande af kløver på baner med bare pletter (maksimalt op til 50% af arealet) må der anvendes op til 0,05 liter Hussar OD + 0,5 liter Renol pr. hektar.

  OBS:

  Der bør især udvises forsigtighed med doseringen af Hussar OD, da det kan give kritiske skader på det eksisterende græs. Vi anbefaler derfor at afprøve de anviste doseringer på et mindre areal, og gøre sig sine egne praktiske erfaringer.

  Fuldstændig brugsanvisning: 

  Hussar OD.

  Er godkendt til den 31. december 2019.

   

  Godkendelsen til overnævnte midler er givet på baggrund af gennemførte forsøg i efteråret 2010. Hent den fuldstændige forsøgsrapport her.

   

 • Mindre anvendelse af Proline EC250

  Anvendelse:

  Proline EC 250 er godkendt til mindre anvendelse på golfbaner mod Sneskimmel. Sprøjtningen gennemføres fra oktober til marts og kan udføres, som en morgensprøjtning på frossen jord, blot planterne tør op i løbet af dagen.

  Dosering:

  Den godkendte dosering er 0,8 liter pr. ha som forebyggelse mod Sneskimmel.

  OBS:

  Max to behandlinger pr. sæson.

  Fuldstændig brugsanvisning: Proline EC 250

  Er godkendt frem til 31. juli 2018

 • Mindre anvendelse af Express SX

  Anvendelse:

  Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet frøukrudt. Express SX kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.

  Dosering:

  På veletablerede baner med en kraftig bestand af kløver, må der anvendes 15 gram pr. hektar.

  OBS:

  Må kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

  Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (Eksempelvis Hussar).

  Fuldstændig brugsanvisning: Express SX

  Er godkendt frem til 31. oktober 2018

 • Mindre anvendelse af Nuance WG

  Anvendelse:

  Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet frøukrudt. Nuance WG kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.

  Dosering:

  10 gram/ha

  OBS:

  Dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

  Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (Som eksempelvis Hussar OD).

  Fuldstændig bruganvisning: Nuance WG

  Er godkendt frem til 31. oktober 2018

 • Mindre anvendelse af Switch 62.5 WG

  Anvendelse:

  Må kun anvendes på golfgreens til behandling af sneskimmel. Sprøjtningen gennemføres fra september til april. 

  Dosering:

  1 kg/ha

  OBS:

  Max 1 behandling pr. sæson.

  Fuldstændig brugsanvisning: Switch 62,5 WG

  Er godkendt frem til d. 31. oktober 2018 

 • Mindre anvendelse af Gnatrol SC

  Anvendelse:

  Biologisk insektmiddel, der kun må anvendes på golfbaner til behandling af stankelbenslarver.

  Gnatrol SC kan anvendes når temperaturen er minimum 15 grader. Det optimale behandlingstidspunkt er i september/oktober måned, hvor larverne endnu er små. Er den ene behandling ikke tilstrækkelig, kan den kombineres med en forårsbehandling i
  april, når larverne igen har påbegyndt fødeoptagelsen. Behandlingen skal gentages op til 3 gange med et interval på 5-7 dage i den periode hvor larverne er til stede og jo tidligere, man kommer i gang med behandlingen – jo bedre effekt.

  Dosering: 

  3-6 l/ha, der opblandes med mindst 400 liter vand. Laveste dosering anvendes mod mindre populationer af små larver i de tidlige larvestadier, samt hvis det er et led i et integreret behandlingssystem med andre metoder. Gnatrol SC kan sprøjtevandes, så de øverste 3-4 cm af jorden er gennemvædet. Gennemvanding bør have fundet sted inden sprøjtevanding – ikke omvendt.

  Fuldstændig brugsanvisning: Gnatrol SC

  Er godkendt frem til 30. april 2019

   

 • Mindre anvendelse af Avaunt

  Anvendelse:

  Må kun anvendes på golfbaner til bekæmpelse af stankelbenslarver om efteråret (15. september - 1. december).

  Nattemperatur skal være over 5 +C, for at larverne er tilstrækkeligt aktive, da de skal søge op på overfladen og æde af den behandlede græs. Virkningen ses normalt efter ca. 14 dage. 

  Dosering:

  0,45 l/ha Avaunt, i 250-300 liter vand.

  OBS:

  Maks. 1 behandling pr. vækstsæson.

  Fuldstændig brugsanvisning: Avaunt

  Er godkendt frem til den. 31. oktober 2018

 • Mindre anvendelse af Ariane FG S

  Anvendelse:

  Må kun anvendes til behandling af tokimbladet ukrudt i fairways, semi-rough, rough, green og teesteder fra foråret, når temperaturen er over 10 °C og ikke senere end 1. august. Græs og ukrudt skal være i god vækst.Virkningen ses efter 1-2 dage. Væksten stopper, og planterne visner bort i løbet af 3-4 uger.

  Dosering:

  På græsarealer og veletablerede baner med en kraftig bestand af tokimbladet ukrudt, må der anvendes 3,5 liter pr. hektar på fairway, semirough og rough, mens der anbefales en dosering på 2,0 liter pr. hektar på teesteder og greens. Anbefalet vandmængde er 100-300 Liter/ha.

  OBS:

  Produktet kun anvendes 1 gang pr. vækstår og ikke efter den 1. august. Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder fluroxypyr, clopyralid eller MCPA.

  Fuldstændig brugsanvisning: Ariane FG S

  Er godkendt frem til 1. oktober 2018. 

 • Mindre anvendelse af Primus og Saracen

  Anvendelse:

  Primus eller Saracen kan anvendes på golfbaner til behandling af tokimbladet ukrudt fra foråret, når temperaturen er over 2-3 °C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Der skal være 1 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.  

  Dosering:

  På golfbaner med en kraftig bestand af tokimbladet ukrudt, må der anvendes 0,075 - 0,15 Liter pr. hektar. Anbefalet vandmængde er 100-300 Liter/ha.

  OBS:

  Må max anvendes 1 gang pr. sæson

  Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen

  Er godkendt frem til 31. december 2031

 • Mindre anvendelse af Turf WPG

  Anvendelse:

  Må kun anvendes på golfbaner til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb. Sprøjtning foretages forår og efterår, når temperaturen er mellem 5 og 15 °C.
  Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Turf WPS.

  Dosering:

  Dosering: 1 kg/ha blandet med 300-400 l vand. Ved kraftige svampeangreb kan dosis fordobles til 2 kg/ha.

  OBS:

  Max 5 behandlinger pr. sæson
  Bland ikke Turf WPG med kemiske pesticider eller koncentrerede gødninger. Turf WPG bør ikke anvendes de første par dage efter kemisk behandling af golfbanen.

  Fuldstændig brugsanvisning; Læs brugsanvisningen TURF WPG

  Er godkendt frem til 31. juli 2018 

 • Mindre anvendelse af Turf WPS

  Anvendelse:

  Må kun anvendes på golfbaner til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb. Sprøjtning foretages forår og efterår, når temperaturen er 15 °C eller derover.
  Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Turf WPG. 

  Dosering:

  Dosering: 0,4 l/ha blandes op i 300-400 l vand. Ved kraftige svampeangreb kan dosis fordobles til 0,8 l/ha. 3-5 behandlinger med 3-4 ugers mellemrum. 

  OBS:

  Bland ikke Turf WPS med kemiske pesticider eller koncentrerede gødninger. Turf WPS bør ikke anvendes de første par dage efter kemisk behandling af golfbanen.

  Fuldstændig brugsanvisning; Læs brugsanvisningen TURF WPS

  Er godkendt frem til 30. april 2019