Standard lokalregler

25/01 - 2017 |

Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU.

 

Ønskes en ændring i klubbens lokaleregler godkendt af DGU skal de mailes i et redigerbart dokument til Nick Hüttel på nih@dgu.org

DGU's bestemmelser omkring lokalregler kan læses her

 

Liste over Standard lokalregler

DGU Vejledning til permanente lokalregler