Standard lokalregler

25/01 - 2017 |

Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokalregler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU.

Ønskes en ændring i klubbens lokalregler godkendt af DGU, skal de mailes i et redigerbart dokument til Ole Haag på oha@dgu.org.

DGU's bestemmelser omkring lokalregler kan læses her

Liste over Standard lokalregler

DGU Vejledning til permanente lokalregler