Standardkontrakter

07/02 - 2017 | Steven Errebo

Forpagtnings- eller lejeaftaler

Her finder du udkast til leje- og administrationsaftaler med en baneejer samt udkast forpagtningsaftaler med restauratøren.

 

Ansættelseskontrakter

Her er en vejledning og notat om ansættelsesforhold, som er god at orientere sig i inden klubben ansætter og afskediger personale.

 

Her kan du downloade udkast til standardkontrakter til ansatte i golfklubben. Få altid vurderet aftalen inden den bliver underskrevet.

 

Aftaler med Pro'en - ansættelses og samarbejdsaftale

Her kan du downloade udkast til standardkontrakter specifikt henvendt mod klubbens pro. Udkastene er udarbejdet i samarbejde med PGA - Professional Golfers 'Association.

 

 

 

Børneattester

Her kan du finde blanketten til indhentelse af børneattest på ansatte og frivillige. En børneattest skal indhentes, såfremt en ansat eller frivillig har kontakt med børn under 15 år. Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning, som angiver, hvornår en forening skal indhente en børneattest. Fra 1. november 2014 kan indhentelse af børneattest alene ske digitalt, se www.politi.dk.

 

Ryge- og voldspolitik

Vi har udarbejdet udkast til rygepolitikker for henholdsvis medarbejdere og medlemmer og gæster samt link til Arbejdstilsynets hjemmeside med oplysning om lov om røgfri miljøer.

 

Læs mere: