Standardkontrakter og politikker

07/02 - 2017 | Steven Errebo

Klubbens vedtægter

Forpagtnings- eller lejeaftaler

Her finder du udkast til leje- og administrationsaftaler med en baneejer samt udkast forpagtningsaftalermed restauratøren.

 

Ansættelseskontrakter

Her er en vejledning og notat om ansættelsesforhold, som er god at orientere sig i inden klubben ansætter og afskediger personale.

 

Her kan du downloade udkast til standardkontrakter til ansatte i golfklubben. Få altid vurderet aftalen inden den bliver underskrevet.

 

Aftaler med Pro'en - ansættelses og samarbejdsaftale

DGU har i samarbejde med PGA - Professional Golfers 'Association udarbejdet udkast til standardkontrakter specifikt henvendt mod klubbens pro. Udkastene omfatter følgende kontrakter:

  • Udkast til kontrakt: Ansættelsesaftale mellem pro og golfklub

  • Udkast til kontrakt: Mellem pro og assistent inkl. vejledning

  • Udkast til kontrakt: Forpagtnings- og samarbejdsaftale mellem pro og klub inkl. vejledning

  • Udkast til kontrakt: PGA-elevaftale inkl. vejledning

OBS: Udkastene kan fås ved henvendelse til DGU's juridiske medarbejder eller administrationschef.

 

Ryge- og voldspolitik

Vi har udarbejdet udkast til rygepolitikker for henholdsvis medarbejdere og medlemmer og gæster samt link til Arbejdstilsynets hjemmeside med oplysning om lov om røgfri miljøer.