Træning

18/01 - 2017 |

Bør

 • Der bør være tilknyttet en PGA-uddannet træner til klubben.

 • Klubben bør have fokus på trænerens evne til at bidrage til et godt socialt miljø i klubben.

 • Klubben bør have fokus på at træneren er spændende og en pædagogisk underviser.

 • Klubben bør have fokus på at den størst mulige andel af klubbens medlemmer modtager træning.

 • Klubben bør sætte som krav til træneren, at denne anvender frivillige trænere/hjælpere i afvikling af junior- og begyndertræning.

 • Klubben bør uddanne frivillige junior- og begyndertrænere. Junior- og begyndertrænerens rolle er at bistå klubbens PGA-træner med at skabe et miljø, hvor fokus er på udvikling, relationer og sjov.

 • PGA-træneren bør have en trænerprofil, der matcher klubbens mål og visioner. Endvidere skal træneren have lyst til at skabe udviklingsmiljøer med fokus på relationer, udvikling og sjov.

 • Klubbens træner bør være bekendt med den nyeste viden inden for træningsopbygning, træningsmetodik og træningsafvikling.

 • Klubben bør indtænke træneren i en koordinerende rolle iht. klubbens frivillige junior- og begyndertrænere.

 • Træneren bør udarbejde et årshjul for både træneren selv og de frivillige trænere inden sæsonstart.

 • Klubbens udvalg bør i samarbejde med klubbens træner udarbejde mål og visioner for klubbens træning.

 • Frivillige bør ses som en ressource i arbejdet på at skabe et udviklingsmiljø. Konkrete og afgrænsede opgaver er nøglen til at hverve frivillige.

 • Vintersæsonen bør indtænkes til at træne golfens forskellige elementer og i særdeleshed til afvikling af sociale aktiviteter.

 • Klubbens udvalg og træner bør løbende evaluere afvikling af træning