Turneringer

18/01 - 2017 |

Materialer til turneringer

SKAL

 • Klubben skal nedsætte et turneringsudvalg, som har det overordnede turneringsansvar.

 • Klubbens turneringer skal overholde R&A's Golfregler og de af DGU godkendte lokale regler. Afholdes specialturneringer er det tilladt at lave undtagelser til Golfreglerne. Klubbens turneringer skal ligeledes overholde Amatørreglerne.

 • Turneringsudvalget skal udforme og offentliggøre klare og tydelige turneringsbetingelser - både de generelle betingelser for alle klubbens turneringer og de specifikke for de individuelle turneringer.

BØR

 • Hvert medlem af turneringsudvalget bør gøre sig bekendt med "DGU´s turneringshåndbog".

 • Turneringsudvalget bør sørge for, at udvalgsmedlemmer, der fungerer som turneringsledere, kommer på DGU's turneringslederkurser.

 • Klubben bør tage stilling til, om der skal kræves et EGA handicap for at deltage i klubbens turneringer. Tages der ikke stilling til dette, er turneringen åben for alle tilmeldte. DGU anbefaler, at almindelige klubturneringer er åbne for alle medlemmer, mens for større åbne turneringer kun bør være for spillere med EGA-handicap.

 • Med henblik på at fastholde og skabe tilfredse medlemmer bør klubben sikre et varieret og attraktivt turneringsudbud - under hensyntagen til de medlemmer i klubben, der ikke spiller turneringer.

 • Klubben bør promovere egne turneringer via klubblad, hjemmeside m.m. og sørge for løbende at udbrede informationer om turneringer. Herunder også sørge for en let tilmeldings- og afbudsprocedure.

 • Klubben bør vedtage, at alle juniordrenge under 12 år med hcp. 26,4 og over, spiller fra rød tee i turneringer.

EN GOD IDÉ

 • Det er en god idé, at turneringsudvalget udarbejder et idékatalog, som understøtter målet om at øge deltagerantallet i klubturneringer.

 • I forhold til at skabe et varieret turneringsudbud kan det være en god idé også at tilbyde specialturneringer.

 • Det er en god idé at kontakte naboklubber for evt. at arrangere fælles turneringer. Dette gælder specielt for juniorer der endnu ikke er kvalificeret til ranglisteturneringer.