Turneringsbetingelser til DK-turneringen er klar

01/03 - 2018 | Henriette Krøyer

Turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen 2018 er nu offentliggjort.

Du kan se dem i deres helhed HER.


Vi beskriver de vigtigste ændringer i betingelserne i forhold til 2017 nedenfor.

 

Teesteder

Der er i turneringsbetingelserne angivet intervaller, indenfor hvilke teestederne skal være placeret. Disse standard-teesteder kan nu afviges, hvis en klub ønsker det. Læs mere her.

Hvis klubben har flere hold, kan der vælges teested for hvert enkelt hold. 
Vær opmærksom på, at valget er gældende for hele sæsonen.

Husk, at DGU samt modstander skal være underrettet senest den 6. april, såfremt I ønsker valgfrie teesteder. Indberetning til DGU sker via en formular, som sendes på mail direkte til de deltagende klubber. Formularen kan kun besvares én gang, så indberet venligst samlet, hvis I ønsker valgfrie teesteder for flere hold.


Fourball i visse divisioner i herrerækken

I 3. 4. og 5 division samt kvalifikationsrækken – alle for herrer - forsøger vi os i år med en fourball. Der skal bruges samme antal spillere, men to singler ændres til en fourball.
Dvs, at der spilles 3 singler, 1 foursome og 1 fourball i nævnte rækkefølge.

Singlerne giver som altid 2 point for en vunden og 1 point for en delt match.
Points for de to par-marcher er 3 p for en vunden og 1½ p for en delt match.

Efter sæsonen evalueres der på forsøget.
 

Udeblivelse - trukket hold - afbud

Alle matcher tabes og noteres med 10/8 i alle 3 tilfælde.
 

Handicap

Spillerne skal være i besiddelse af et EGA-handicap.
Hvis flere spillere på holdet har samme handicap, må holdkaptajnen bestemme deres opstilling. 
Spilleren er ansvarlig for at stille op med det korrekte handicap. Såfremt Golfbox / andre systemer ikke er opdateret, SKAL spilleren kunne fremvise det / de ikke-registrerede scorekort, som beviser differencen.
Den handicap-status, som står i Golfbox / andre systemer på dagen, er afgørende for, om spilleren er lovlig.


Vigtige datoer

Invitation til kvalifikationsrækkerne udsendes medio september. Der er deadline for tilmelding medio oktober.
Divisionshold trukket efter 1. oktober vil kun undtagelsesvis blive erstattet
Puljeinddelinger divisioner er færdige 15. oktober
Puljeinddelinger kvalifikationsrækker er færdige 30 oktober

Spilleplan for hele turneringen er færdig ultimo november. På samme tidspunkt gives besked om, hvilke klubber der skal stille bane til rådighed for finale- og oprykningsspil i den kommende sæson.