Turneringsleder Videregående

12/10 - 2017 | Henriette Krøyer

Målgruppe Turneringsledere og medlemmer af turneringsudvalg med erfaring i turneringsafvikling på klubniveau. Det understreges, at deltagerne skal være øvede turneringsledere for at få udbytte af kurset.
Formål Kurset har til formål at give turneringsledere et videregående kendskab til turneringsafvikling med hovedvægt på turneringsadministration og organisering omkring turneringen samt de berørte parters rolle (ansvar og pligter).
Forkundskaber Kendskab til turneringsafvikling og alment regelkendskab.
Skal kunne læse engelsk, idet Decisions on the Rules of Golf vil blive brugt på kurset.
Det anbefales, at deltagerne skal have gennemgået Fyraftensmøde for turneringsledere eller ligende introduktion og har haft praktisk erfaring med turneringsafholdelse.
Kursusindhold Afvekslende mellem forelæsning, gruppearbejde, dis­kussioner. Der er forberedelse med tilsendte hjemmeopgaver. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.
Pris i 2017

Kr. 1.000,00 - som inkluderer undervisningsmaterialer samt forplejning på dagen.

Deltagerantal Max. 25
Tilmelding

5. november 2016 kl. 9-17 (Deadline for tilmelding: 14.10.16)

Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde