Udregning af WHS Handicap

03/03 - 2018 |

WHS Handicappet udregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 20 handicapresultater da det giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke, hvilket er det et WHS Handicap skal reflektere. 

I visse ekstreme tilfælde sættes dette gennemsnit i forhold til den underliggende spillestyrke for at skabe en balance mellem reaktivitet og kontrol – så det sikres, at en midlertidig formnedgang ikke resulterer i en overdreven stigning i handicappet.

Et handicapresultat er det handicap-index, der reelt er spillet til på runden.

 

Handicapresultatet kan regnes ud som forholdet mellem antal slag på runden (justeret til maks Netto Dobelt Bogey pr. hul) og banens sværhedsgrad (courserating og slope).

(Justeret brutto score – courserating)                        
x relativ slope (113/Slope)
= Handicapresultat
(94 – 73,0)
x 113/131
= 18,1

 

Den justerede brutto score kan også udtrykkes via antal stableford point:

Banens par + tildelte slag (spillehandicap) +/- antal stableford point over/under 36 

Par + SPH - (Point - 36)                    
- Course rating
 x relativ slope (113/Slope)
= Handicapresultat
(72 + 16 - (30 - 36)
- 73,0)
x 113/131
= 18,1

 

For selve udregningen klik her

Hvis du selv ønsker at udregne dit Handicapresultat klik her

Spilleren har således på dagen spillet til handicap 18,1 og det vil indgå som den seneste af hans 20 scores. Hvorvidt det er et af de 8 bedste scores og dermed ændrer spillerens handicap, afhænger af de resterende 20 scores. Da spilleren i dette eksempel har handicap 13,2, vil scoren højst sandsynligt ikke ændre hans handicap, da det ikke vil være en af hans 8 bedste.

 

Hvad er den underliggende spillestyrke?

For at sikre at handicappet ikke reagerer for hurtigt på en række dårlige scores, pålægges en begrænsning i forhold til det laveste handicap, en spiller har haft inden for det seneste år.  Et handicap kan således aldrig blive mere end 5 højere end det laveste handicap inden for de seneste 12 måneder fra sidste scorekort, og stigninger ud over 3 begrænses med 50%.