I 1939 blev der sat en max-længde på tees.

Foto: Getty Images

Valgfrie teesteder

05/03 - 2018 |

I betingelserne for Danmarksturneringen er angivet standard intervaller, indenfor hvilke teestedet for de enkelte rækker placeres .

Fra den kommende sæson har vi imidlertid valgt  at give jer en mulighed for at vælge teesteder, som afviger fra de hidtidige bestemmelser.

DGU samt modstandere skal være underrettet senest den 6. april, såfremt I ønsker valgfrie teesteder. Indberetning til DGU sker via nedenstående formular.

Hvis klubben har flere hold, kan der vælges teested for hvert enkelt hold.
Vær opmærksom på, at valget er gældende for hele sæsonen.

Såfremt fristen for indberetning til DGU samt info til modstanderne ikke overholdes, spilles fra standard teestederne.

Formular til indberetning af valgfrie teesteder er sendt pr. mail til alle deltagende klubber.

Klik her for at se en oversigt over indberettede teesteder.