Valgfrie teesteder i DGU Juniorholdturneringen

13/03 - 2019 |

I betingelserne for DGU Juniorholdturneringen er der angivet standard-intervaller, indenfor hvilke teestedet for de enkelte rækker placeres.

Som noget nyt er det blevet muligt for klubben at vælge, hvilke teesteder der spilles fra på hjemmebanen. Overvejelserne omkring dette bør gå på at give spillerne den bedste spiloplevelse. Hvis klubben vælger et andet teested end de i turneringsbestemmelsernes prædefinerede teesteder, vil det valgte teested være gældende for hele sæsonen. Hvis en klub har flere hold i turneringen, kan der vælges forskellige teesteder alt efter holdets niveau.  

Se de fulde betingelser for valg af teested her.


Dansk Golf Union skal senest den 5. april underrettes, hvis en klub ønsker at bruge et andet teested. Indberetning til DGU sker via nedenstående formular.

De valgte teesteder skal godkendes af DGU. Efter godkendelse skal modstanderholdene informeres senest 12. april. DGU forbeholder sig dermed retten til at afvise at ændre teestedet, men dette vil kun ske såfremt det er konkurrenceforvridende, f.eks. skal afstanden mellem pigernes og drengenes teested være meningsfyldt.

Såfremt fristen for indberetning til DGU samt info til modstanderne ikke overholdes, spilles fra standard-teestederne.

 

Vi offentliggør løbende de indberettede teesteder nederst på denne side.

 

Indberetning af valgfrie teesteder

Brug venligst denne Formular til indberetning af valgfrie teesteder.

Indberet venligst samlet, hvis I ønsker valgfrie teesteder for flere hold.