Varsling af Repræsentantskabsmøde

19/12 - 2019 |

Varslingen af Tema- og Repræsentantskabsmødet, som afholdes den 20. og 21. marts 2020 på Comwell Korsør, er den 20. december sendt ud til klubbernes hovedmail. 

Tilmeldingen til Tema- og Repræsentantskabmødet bliver sendt ud ultimo januar 2020 til klubbernes hovedmail.

 

Varsling

 

Læs om Repræsentantskabsmøder i Dansk Golf Union