Vi har opdaterede moms- og skattepjecer

01/02 - 2018 | Henriette Krøyer

Så er moms- og skattepjecerne på vores hjemmeside blevet opdaterede og for nogen pjecers vedkommende skrevet helt om. Pjecerne spænder fra skatteforhold for frivillige og ansatte over sponsorter til ejendomsskatter - og meget mere.

I kan finde de fem nye pjecer her