Vinterregler

11/11 - 2016 | Henriette Krøyer

Golfsæsonen er ved at gå på hæld, men det betyder ikke nødvendigvis at det er slut med god golf og handicapregulering. Uden for sæsonen (perioden fra 1. november til 30. april) kan banens stand dog være af en sådan karakter at det er nødvendigt at spille med lejeforbedring for at opnå fair spilleforhold.

Om der er behov for spil med lejeforbedring bør dog først nøje vurderes, og som udgangspunkt bør det ikke bruges alene til at beskytte banen, da det i vinterperioden kan have den modsatte effekt. Et alternativ kunne evt være at indføre en Lokal Regel om "Rensning af bold" Golfreglerne Tillæg I afs A punkt 3c

Ved behov for lejeforbedring for at opnå fair spilleforhold er der i EGA Handicapsystemet indført en "Periode for vinterregler" som betyder at en klub og/eller turneringskomité i denne periode kan indføre en Lokal Regel om spil med lejeforbedring, uden at det i sig selv fjerner muligheden for at handicapregulere.

Læs mere om vinterreglerne og indberetning til DGU