Vision og mål

10/02 - 2017 | Henriette Krøyer

Det at både bestyrelse og juniorudvalg nedfælder visioner og målsætninger er en af de måder, hvorpå klubben direkte kan søge at præge den herskende juniorkultur i klubben. Juniorkulturen kan beskrives som de vaner eller traditioner, der skabes af sammenhæng og kontinuitet. I en golfklub gør begrebet sig bedre som en form for fælles identitet. Jo flere der lever denne fælles identitet og dermed dagligt arbejder hen imod en fælles sag, desto større er mulighederne for at skabe et sundt og værdifuldt sted at være.  

Hvis juniorudvalget formår at formulere sine egne visioner og mål, således at der foreligger en rød tråd hele vejen fra bestyrelseslokalet og ud til junior træningen med klubbens unge medlemmer i centrum, er der større chance for at klubbens medlemmer vil tale samme sprog og dermed være en del af klubbens fælles junior identitet og dermed skabe en stærk og synlig juniorkultur.

Det kan lidt forenklet siges, at det er de ansatte og frivillige der udstikker rammerne for kulturen og medlemmerne der indånder og bærer den.