Vision og rolle

23/01 - 2017 | Steven Errebo

Formålsparagraf

Dansk Golf Unions formål er som interesseorganisation for DGU´s medlemmer at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af muligheder for udøvelse af alle DGU's aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø.

 

Vision

Mission: Dansk Golf Union arbejder for udbredelse og forbedring af mulighederne for golfsporten i Danmark.

Vision: Dansk Golf Union vil være den førende interesseorganisation i sportens verden, der skaber succesfulde klubber og sportslige resultater.

Værdier: Handlekraftig, Værdiskabende og Imødekommende

Barren er sat højt, men ikke for højt. Både i kraft af handlinger og kompetente medarbejdere er vi rustet til at gøre visionen til mere end blot ord.

 

Code of conduct

Dansk Golf Union har udarbejdet et Code of conduct for golfsporten. Idéen om udarbejdelse af et egentligt kodeks er nyt, men bygger på kendte principper, vi længe har ageret efter.  

- Golf er en gentlemansport, hvor man er sin egen dommer. Derfor er det også naturligt, at vi viser integritet. Både i forhold til at konkurrere på fair vilkår og i forhold til pleje af naturen, idet glæde ved naturen er noget af det, der drager mest ved golf, siger Lars Broch Christensen, formand for Dansk Golf Union.

Dansk Golf Unions Code of conduct kan læses her (pdf)

 

Løfte: Spil med

Som en del af strategiarbejdet har vi også arbejdet med et nyt løfte for DGU's arbejde. Løftet er "Spil med", og er blevet nøje udvalgt blandt mere end 50 forslag. Idéen med Spil med er at understøtte DGU's arbejde primært i forhold til ejerne, de danske golfklubber, men også alle andre interessenter. I løbet af 2016 søsætte vi en række tiltag, der under Spil med-løftet skal vise, hvordan vi agerer indbydende overfor omverdenen, men løftet skal samtidig bruges til at synliggøre, at golfsporten er en sport, der kan dyrkes hele livet og af alle uanset alder.

Det nye Spil med-logo ser således ud: