Submitted by Anonymous (not verified) on
image-resize.todoist.jpg

Danmarksturneringens kontaktperson og ny oversigt over teesteder

Danmarksturneringens kontaktperson

Fra sæson 2022 er alle klubber blevet bedt om at indberette en Kontaktperson for Danmarksturneringen til DGU. Det er en ny og mindre, men vigtig klubrolle, som skal sikre at information og deadlines vedr. Danmarksturneringen ikke falder imellem 2 stole og forsvinder.

Den ny kontaktperson får f.eks. til ansvar at indsamle information om  klubbens holds valg af teesteder/sløjfer, indberetning af holdkaptajn info og tilmelding af kval. hold til den næste sæson. DGU sender gennem sæsonen information ud direkte til kontaktpersonen - i god tid inden diverse deadlines.

Holdkaptajnerne fortsætter med at have ansvaret for sit hold og de ting, der vedrører selve holdkampene. De modtager også stadig info-mails direkte fra DGU forud for de 3 spilleweekender.

Den lokale klub repræsentant  fortsætter med at have ansvaret for at tage godt imod klubbens modstandere under selve afviklingen af hjemmebanekampene.


 

Ny oversigt over standard og valgfrie teesteder

Danmarksturneringens teesteder 2022

DGU har lavet en oversigt over samtlige hold i Danmarksturneringen og deres respektive standard teesteder. Hvis klubben har flere sløjfer, vil det også (senere) fremgå her hvilken sløjfe, der spilles fra. I løbet af marts beder vi klubbens kontaktperson om enten:

  • At godkende de standard teesteder DGU har udvalgt  eller
  • At ansøge om valgfrie teesteder til et eller flere af klubbens tilmeldte hold og
  • Tilføje evt. valg af banesløjfe/banekombination

Formularen til indberetningen af teesteder udsendes i starten af næste uge.

Den nye teestedsoversigt kan allerede ses nu via nedenstående link. Men oversigten vil først være endeligt opdateret i starten af april - lige efter deadline for indberetning af teestederne, som er 1. april.

Danmarksturneringens teesteder 2022