DGU's Senior og Mid-Age Elitestrategi

Dansk Golf Unions strategi på senior og mid-age elite området fokuserer på at skabe et relevant tilbud for elitespillerne over 25 år i de danske golfklubber på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Strategien beskriver turneringsstrukturen og de kriterier, som ligger bag udtagelsen af spillere, som repræsenterer Danmark i internationale turneringer.
 

Aldersdefinitioner:

 • Mid-amateur: 25+ 
 • Mid-age: 30+
 • Senior 50+ 

OBS: Mid-age betegnelsen refererer til, at professionelle spillere kan deltage i nationale turneringer, hvorimod det kun er amatører, der kan deltage i internationale Mid-amateur turneringer for denne aldersgruppe. Derudover benytter EGA  fødselsdagen - og DGU bruger fødselsårgangen og det betyder, at nye spillere i den pågældende årgang kun kan spille EM, såfremt fødselsdagen ligger før første spilledag.

Overordnet kan DGU's indsats opdeles på tre niveauer:

 • Klubniveau

 • Nationalt niveau

 • Internationalt niveau

 

Klubniveau

Langt størstedelen af senior og mid-age elite spillerne får dækket deres behov for elitegolf på lokalt niveau gennem klubbens egne aktiviteter. DGU skal derfor til stadighed arbejde på at styrke den daglige drift af golfklubben, og derigennem skabe gode rammer for bl.a. senior eliten. DGU skal arbejde for at opbygge viden og kompetencer blandt ansatte og frivillige i golfklubberne, uddanne turneringsledere og regelkyndige, samt rådgive bestyrelser og eliteudvalg i relation til bl.a. senior og mid-age eliten.

 

Nationalt niveau

På et nationalt niveau skal DGU arbejde for at skabe et turneringstilbud, som dækker behovet blandt senior og mid-age elite spillerne i Danmark for deltagelse i turneringer uden for hjemmeklubben. Planlægning og afvikling af disse forskelligartede turneringer sker bl.a. i samarbejde med Regionsgolf Danmark og SEGAF. DGU er ansvarlig for at planlægge og afvikle Danmarksturneringen for seniorer og veteraner, Danmarksmesterskaberne for Mid-age, Seniorer og Veteraner, Senior Tour og Senior Ranglisten i Danmark.

 

Internationalt niveau

DGU ønsker at udtage spillere, som internationalt kan repræsentere Danmark på det højeste niveau. Ved udtagelse lægges der vægt på, at den enkelte spiller, eller det samlede hold, har potentiale til at opnå medalje. DGU yder således kun økonomisk støtte til deltagelse ved EM, såfremt der vurderes at være et medalje-potentiale. Denne vurdering foretages af DGU's sekretariat på baggrund af spillerens/holdets tidligere opnåede resultater på nationalt og internationalt niveau. De konkrete udtagelseskriterier afstemmes årligt i samråd med SEGAF. Hvis en spiller eller et hold, ikke vurderes at have medalje-potentiale, kan DGU alligevel godt indstille spilleren/holdet til deltagelse i et internationalt mesterskab med egenbetaling, såfremt spilleren/holdet er den/det stærkest mulige.

EM Mid-am udtagelseskriterier 2023

EM Mid-amateur herrer & damer 2023

8-10 juni, Bogogno Golf Resort, Italien

 

OBS: Aldersgrænse er 25 år før første spilledag.

 

Deadline for tilmelding: 2. maj. Info og tilmelding direkte til EGA her.

“Terms of Competition” angiver, at følgende er garanteret en plads:

- Den forsvarende mester

- Alle spillere fra top 6 (damer) og top 10 (herrer) i seneste mesterskab (2022)

- Én nomineret dame og én nomineret herre fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt en spiller fra samme land.

 

Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

 

For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

 

Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

 

OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU eller EGA har bekræftet dette.

 

Nominering af DGU og/eller deltagelse i EM er ikke ensbetydende med udtagelse og støtte fra DGU. Der er budget til at støtte minimum 4 spillere (M/K) i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøj og bag mm. Det endelige antal spillere som støttes, samt tilskuddets størrelse, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes ca. 1 måned før turneringen.

 

UDTAGELSESKRITERIER

Såfremt der ikke er danske spillere, der er direkte kvalificeret eller at kvalificerede danskere ikke ønsker/kan deltage, så findes de nominerede spillere til hhv. herre og dame mesterskabet således:

 

Den amatør* med det bedste gennemsnit** på Titleist Ranglisten 2022, såfremt der fyldes 25 før 1. spilledag.

 

*) Seniorer er ikke inkluderet, såfremt de ønsker at spille Senior EM individuelt og amatørstatus skal blot være i hænde senest på 1. spilledag til EM.

**) Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2022 og rangliste gennemsnittet må maksimalt være hhv. 2,0 for herrer og 4,0 for damer.

 

Øvrige spillere (såfremt Danmark tildeles ekstra pladser) udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige efter deadline for tilmelding og når EGA har meddelt, hvor mange danske spillere, der kan nomineres. Her kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning.

 

I vurderingen indgår såvel nationale som internationale resultater fra 2022 (eks. EM), samt evt. resultater fra foråret 2023 frem til og med 30. april.

 

OBS: 

 • Det er en betingelse for udtagelse til EM, at der spilles minimum 1 turnering i Danmark frem til og med DGU Senior Elite Tour 1 i Rold Skov (13-14 maj). Denne turnering behøver ikke være en turnering med en mid-age række, men den skal være tællende til ranglisten. 
 • En spillers gennemsnit fra ranglisterne, og eventuelle andre scores fra 2022, vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse. 

 

Spillere, som vil tages i betragtning til individuel vurdering, skal skrive til cml@dgu.org og fremsende scores fra turneringer, der ikke er registreret på Titleist Ranglisten.

EM Senior herrer hold udtagelse 2023

EM Senior herrer hold 2023

 

5 - 9. september, ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, Tjekkiet

 

Holdet består af 6 spillere og der er afsat budget til at støtte holdet, samt medrejsende kaptajn med rejse og ophold, samt tilmeldingsgebyrer. Spillerne udtages d. 7 august (efter DM Senior) på følgende måde:


 

     De 4 bedst placerede spillere* på EM Senior Hold 2023 ranglisten.

     De 2 resterende spillere udtages via individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige baseret på registrerede resultater på Club Car Seniorranglisten 2023, samt evt. internationale resultater fra 2022/2023, der ikke er registreret på Seniorranglisterne.

 

*) Skal være fyldt 50 år og have amatørstatus før 1. spilledag.

 

Såfremt én af de bedst placerede på EM Senior Hold 2023 ranglisten ikke kan/ønsker at deltage vil nr. 5 kunne indtræde på holdet. Yderligere afbud besættes via individuel vurdering.

 

EM senior hold 2023 ranglisten baseres på placeringspoint i følgende udvalgte turneringer, såfremt der stilles op i seniorrækken:

 

13-14. maj     Senior Elite Tour 1, Rold Skov

20-21 maj      Ledreborg Senior Challenge

27-28. maj     SEGAF Open, Sct. Knuds

3-4. juni         Senior Elite Tour 2, Møn

24-25 juni      Furesø Senior Open

13-15. juli      Danish Senior Open, Lübker

4-6. aug         DM Senior, Frederikshavn

 

 

Kriterier for EM senior hold 2023 ranglisten:

 

     Kun spillere, der er fuldgyldige medlemmer af en dansk DGU medlemsklub, registreres.

     De 5 bedste resultater tæller.

     Der skal deltages i minimum 4 turneringer. 

     Der skal være spillet min. 5 runder efter 1. juni i ovenstående turneringer.

     Point tildeles efter placering i den respektive turneringskolonne (se følgende side)

     Point opnået af spillere, der ikke er berettiget til registering (eks. udenlandske spillere) udgår - dvs. lavere placerede spillere bevarer den oprindelige placering.

     Ved delte turneringsplaceringer deles pointsummen for de respektive placeringer.

     Ved delt pointsum på ranglisten afgøres indbyrdes placering ved højeste antal point i en enkelt turnering. Er dette fortsat lige, så gælder den højeste sammenlagte pointsum i de to bedste turneringer, osv.


KLIK FOR AKTUEL UDTAGELSESRANGLISTE - opdateret 6. juni 
 

POINTSKALA:

Udtagelse til Veteran Landskamp 2023

Veteran Landskamp 2023

15-16. september, Falsterbo, Sverige

 

Holdet består af 6 spillere og Michael C Flindt er kaptajn.

Spillerne udtages d. 21. august (efter DGU Senior Tour 3 i Aarhus ) på følgende måde:

 

 • Danmarksmesteren til DM for Veteraner.
 • De 4 bedst placerede amatørspillere på Club Car Veteran Rangliste Herrer 2023
 • Wildcard(s) der udtages af kaptajnen og DGU’s eliteansvarlige i fællesskab.

 

For at blive udtaget som danmarksmester kræver det en samlet placering i top 10 på Club Car Veteran Rangliste Herrer 2023.

 

For at have en rangering på Club Car Veteran Rangliste Herrer 2023 på udtagelsestidspunktet kræver det minimum 6 registrerede runder.

 

NB: Såfremt danmarksmesteren er blandt de 4 bedst placerede på ranglisten, går pladsen ikke automatisk videre til næste i rækken, og der udtages en ekstra spiller via wildcard. Det samme gør sig gældende ved afbud fra mesteren eller de 4 bedst placerede.

 

DGU stiller en mindre tøjpakke, samt staff bags fra Titleist, til låns i de to dage og der vil være tilskud til kost og broafgift.

 

EM Senior individuelle udtagelser 2023

EM Senior herrer og damer individuelt 2023

15-17. juni, Douglas GC, Irland

 

Deadline for tilmelding: 8. maj kl. 17. Info og tilmelding direkte til EGA her.

 

Terms of Competition angiver, at følgende er garanteret en plads;

 • Den forsvarende mester
 • Alle spillere fra top 8 i seneste Senior British Amateur Championship
 • Alle spillere fra top 8 i seneste US Senior Amateur Championship
 • Én nomineret dame og to herrer fra hvert EGA medlemsland - dog med den betingelse, at der ikke i forvejen er kvalificeret og tilmeldt spillere fra samme land.

 

Når deadline for tilmelding er overstået udsender EGA information om eventuelle yderligere nationspladser baseret på en kvote-beregning, der tager udgangspunkt i de konkrete tilmeldinger og landenes størrelse.

 

For at komme i betragtning til deltagelse og evt. støtte fra DGU, skal man være rettidigt tilmeldt.

 

Er turneringen under-tilmeldt kommer kvote-beregningen ikke i spil, og samtlige tilmeldte kommer ind i spillefeltet.

 

OBS: Er turneringen over-tilmeldt kan man ikke være sikker på deltagelse før DGU har bekræftet dette.

 

Deltagelse i EM er ikke ensbetydende med støtte i form af tilskud til rejse og ophold, samt tøjpakke og udstyrs mv. Der er budget til at støtte minimum 4 spillere (M/K), men tilskuddets størrelse og det konkrete antal spillere som støttes, besluttes først når det samlede antal danskere i spillefelterne kendes.

 

 

UDTAGELSESKRITERIER

Under forudsætning af, at EGA ikke ændrer væsentligt på turneringsbestemmelserne eller spilledato.

 

De nominerede spillere (2 herrer og 1 dame) udtages således:

 

 • Herre- og dame-amatøren* med det bedste gennemsnit** på 2022 Club Car Senior Ranglisterne, eller fra DGU Mid-age Ranglisten 2022, såfremt der fyldes 50 før 1. spilledag.
   
 • Den ekstra herre-plads findes ved individuel vurdering*** af DGU’s Eliteansvarlige.

 

*)    Amatørstatus skal være i hænde senest 1. spilledag til EM.
*
*)  Der skal være min. 8 registrerede runder - heraf skal min. 4 runder være spillet i 2. halvår af 2022. Gennemsnittet, samt HCP, må maksimalt være 3,0 for herrer og 6,0 for damer.
***) Ved individuel vurdering kan spillere med færre end 8 registrerede runder komme i betragtning, og såvel nationale som internationale resultater fra 2022, der ikke er registreret til ranglisterne, kan medtages i vurderingen.

 

Evt . øvrige spillere - såfremt Danmark tildeles ekstra pladser - udtages på baggrund af en individuel vurdering af DGU’s Eliteansvarlige d. 15. maj. Her kan evt. resultater fra såvel 2022 som forår 2023 blive medtaget i vurderingen.

 

OBS:

 • Det er en betingelse for udtagelse til EM, at der spilles minimum 1 turnering i Danmark frem til og med weekenden, hvor DGU senior Elite Tour i Rold Skov afvikles (13-14) Maj. Denne turnering behøver ikke være en seniorturnering, men skal indgå på Club Car Seniorrangliste herrer 2023. 

 • En spillers gennemsnit fra ranglisterne vil IKKE blive forværret ved højere relative scores fra deltagelse i én eller flere af forårsturneringer. Kun såfremt en spillers gennemsnit (84% bedste relative scores) forbedres ved medtagelse af samtlige ekstra resultater, vil denne spiller kunne forbedre muligheden for udtagelse.

 

Spillere, som vil tages i betragtning til individuel vurdering, skal skrive til cml@dgu.org og fremsende scores fra turneringer, der ikke er registreret på DGU ranglisterne.

 

 

 

Økonomi og beklædning mm.

Rammen for det økonomiske tilskud til deltagelse ved EM individuelt er på kr. 90.000, som kan afsættes såfremt potentialet for medaljeopnåelse er tilstede. Midlerne bruges udelukkende til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med disse mesterskaber. I sammenhænge, hvor spillere repræsenterer Danmark med en officiel udtagelse af DGU, og derfor bærer DGU's officielle beklædning mm., gælder eksklusiv rettigheder i forhold til DGU's sponsorer. Det er således ikke muligt for den enkelte spiller eller SEGAF at tegne sponsorater med rettighed til eksponering i forbindelse med EM, såfremt denne er udtaget og/eller støttet af DGU. Der kan dog dispenseres fra dette, såfremt DGU vurderer, at det ikke konflikter med DGU's eller samarbejdspartneres interesser.