Submitted by lfi on
Junior Elite begyndertræner uddannelse

Lokale Junior- og Begyndertræneruddannelser

Dansk Golf Union udbyder i samarbejde med PGA junior- og begyndertræneruddannelsen til kommende eller nye trænere, med eller uden tidligere trænererfaring i golf.

Uddannelsen er målrettet ældre juniorer, begyndere, forældre, bedsteforældre eller interesserede golfspillere i klubben, der ønsker at indgå aktiv i klubbens træning, under ledelse af den lokale PGA Pro.

 

Kursusopbygning

Kurset er opdelt i en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del varetages af en DGU-instruktør, og den praktiske del varetages af klubbens egen PGA-træner. For at afholde en lokal junior- og begyndertræneruddannelse i din klub, skal klubbens PGA-træner derfor have deltaget på junior- og begyndertræneruddannelsen for PGA-trænere. Disse kurser gennemføres af PGA.

Se kursus for PGA-trænere.

Klubben/træneren aftaler med DGU-instruktøren, hvilken dag den teoretiske del skal afvikles i golfklubben. Den teoretiske og den praktiske del behøver ikke blive afviklet samme dag.

 

Formål

At uddanne Junior- og begyndertrænere til at bistå træning i foruddefinerede emner, herunder at blive i stand til at beskrive, igangsætte, fastholde flow og give feedback til junioren. Junior- og begyndertræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe en mere dynamisk træning. Formålet tager udgangspunkt i følgende præmisser:

 • Flere trænere skaber større tilknytning og flere relationer

 • Flere trænere skaber attraktive og trygge miljøer

 • Flere trænere skaber flere muligheder for udvikling via mere træning

 • Flere trænere skaber sjovere træning
   

Tilmelding
2023:

 • Prisen er 300,- pr. deltager (som dækker materialer og instruktør). I skal selv sørge for forplejningen.
  Deltagerantallet skal helst være på 10-12 deltagere.

  Hvis I ønsker at afholde et lokalt Junior- og Begyndertrænerudd. kursus, så kontakt kursuskonsulent Lone Liebst Christiansen, mobil 4042 2682 eller e-mail llc@dgu.org

  Der kan søges tilskud iflg. Lov om Folkeoplysning hos den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg.
  Med ansøgningen skal følge kvittering, kursusprogram og deltagerliste.

 

 

VIGTIG INFORMATION:
Lokal Junior- og Begyndertræneruddannelse er i fuld gang med at blive viderudviklet, hvorfor der ikke vil blive udbudt flere kurser i efteråret. Men vi glæder meget til at vise jer de nye træneruddannelser, som sker i samarbejde med PGA.

Ønsker du at få direkte besked, hvornår disse kurser kommer, så send en e-mail til kursuskonsulent Lone L. Christiansen: llc@dgu.org

Dato 02.01.2023 - 31.12.2023
Tid
Sted Lokalt
Tidsfrist 31.12.2023
Pris 300 kr.
Dato Tid Sted Tidsfrist Pris
02.01.2023 - 31.12.2023 Lokalt 31.12.2023 300 kr.

Lone Liebst Christiansen

Kursuskonsulent
Telefon: +45
Mobil: +45 4042 2682
E-mail: llc@dgu.org