Submitted by lfi on Tue, 01/31/2023 - 15:21
Junior Elite begyndertræner uddannelse

Lokale Junior- og Begyndertræneruddannelser

Dansk Golf Union udbyder i samarbejde med PGA junior- og begyndertræneruddannelsen til kommende eller nye trænere, med eller uden tidligere trænererfaring i golf.

Uddannelsen er målrettet ældre juniorer, begyndere, forældre, bedsteforældre eller interesserede golfspillere i klubben, der ønsker at indgå aktiv i klubbens træning, under ledelse af den lokale PGA Pro.

 

Kursusopbygning

Kurset er opdelt i en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del varetages af en DGU-instruktør, og den praktiske del varetages af klubbens egen PGA-træner. For at afholde en lokal junior- og begyndertræneruddannelse i din klub, skal klubbens PGA-træner derfor have deltaget på junior- og begyndertræneruddannelsen for PGA-trænere. Disse kurser gennemføres af PGA.

Se kursus for PGA-trænere.

Klubben/træneren aftaler med DGU-instruktøren, hvilken dag den teoretiske del skal afvikles i golfklubben. Den teoretiske og den praktiske del behøver ikke blive afviklet samme dag.

 

Formål

At uddanne Junior- og begyndertrænere til at bistå træning i foruddefinerede emner, herunder at blive i stand til at beskrive, igangsætte, fastholde flow og give feedback til junioren. Junior- og begyndertræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe en mere dynamisk træning. Formålet tager udgangspunkt i følgende præmisser:

 • Flere trænere skaber større tilknytning og flere relationer

 • Flere trænere skaber attraktive og trygge miljøer

 • Flere trænere skaber flere muligheder for udvikling via mere træning

 • Flere trænere skaber sjovere træning
   

Tilmelding
2022:

 • Prisen er 300,- pr. deltager (som dækker materialer og instruktør). I skal selv sørge for forplejningen.
  Deltagerantallet skal helst være på 10-12 deltagere.

  Hvis I ønsker at afholde et lokalt Junior- og Begyndertrænerudd. kursus, så kontakt kursuskonsulent Lone Liebst Christiansen, mobil 4042 2682 eller e-mail llc@dgu.org

  Der kan søges tilskud iflg. Lov om Folkeoplysning hos den lokale kommunes folkeoplysningsudvalg.
  Med ansøgningen skal følge kvittering, kursusprogram og deltagerliste.

Dato 20.02.2023
Tid
Sted Lokalt
Tidsfrist
Pris kr.
Dato Tid Sted Tidsfrist Pris
20.02.2023 Lokalt kr.