Formål:

I praksis er det vanskeligt for tour-pro’er (registrerede medlemmer af én eller flere professionelle golftours) at opnå kendskab til CR/Slope eller SSS/CSS for de baner, der indgår på diverse professionelle golftours. På de højeste tours, er det heller ikke praksis at fremsende scores til regulering i spillernes hjemmeklubber, og CBA beregning på runder gennemføres normalt ikke, da pro’ernes generelle spilleret udelukkende afhænger af deres tour-kategori og HCP ofte slet ikke benyttes. Derfor sættes tour-pro’er administrativt i et tourafhængigt HCP.

Dog er det nu blevet muligt at regulere HCP fra flere nordiske pro-turneringer, der benytter Golfbox og derfor har DGU lavet en ændring til dette tillæg til EGA HCP systemet.

Tour-proer skal nu, forud for sæsonstarten i Danmark, derfor sættes til et EGA START HCP, der løbende gennem sæsonen kan reguleres på lige fod med amatørspillere, der spiller turneringer i andre danske eller udenlandske klubber.

OBS: Det er dog kun resultater fra tællende turneringer afviklet i Golfbox (eks. Nordic Golf League), og som overføres automatisk, der skal føre til regulering. Hvis en professionel kun spiller European Tour eller Challenge Tour, så vil EGA START HCP i praksis være et fast EGA HCP, der kun skal reguleres såfremt spilleren ved en sejr får en ny og bedre tour-kategori, eller hvis denne spiller deltager i en tællende Golfbox-turnering.

HCP’et skal benyttes, når tour-pro’er eksempelvis deltager i DGU’s Danmarksturnering for klubhold og alle andre turneringssammenhænge, hvor HCP indgår i turneringsbestemmelserne.

Tour-pro’er, som har én af nedenstående kategorier, skal sættes til følgende EGA START HCP efter bedste kategori/placering i skemaet nedenfor:

HERRER

HCP 2019 Kategori/placering i 2018 Professionelle pr. 21. feb.
+8,0 Kategori 1-2 på European Tour Thorbjørn Olesen
+7,0 Kategori 3-4 på European Tour Lucas Bjerregaard
+6,0 Kategori 5-14 på European Tour
Kategori 1 på European Challenge Tour (vindere 2018 og 2019)
Thomas Bjørn
Søren Kjeldsen
JB Hansen
+5,0 Kategori 15-22 på European Tour
Kategori 5-14 på European Challenge Tour
Jeff Winther
Lasse Jensen
Martin Leth Simonsen
Anders Hansen
Christian Gløet
Nicolai Tinning
Jeppe Pape Huldahl
Mark Flindt Haastrup
Martin Ovesen
Benjamin Poke
Marcus Helligkilde
+4,0 Kategori 15-17 på European Challenge Tour
Kategori 1a på Nordic Golf League (Top 35 på Final Ranking)
Kategori 2a på Nordic Golf League (vindere 2018 og 2019)
Vindere på European Senior Tour, samt Pro Golf Tour, 2018 og 2019
Frederik Dreier
Niklas Nørgaard Møller
Peter Launer Bæk
Oliver Suhr
Nicolai Kristensen
Jesper Grunder Larsen
Søren Schultze Pettersson
Nicolai Høgh
Jakob Kollerup
Nicolai Højgaard
Mathias Gladbjerg
Morten Ørum Madsen
+3,0 Top 30 på European Senior Tour OOM (ekskl. vindere)
Kategori 1b+1m på Nordic Golf League (tidligere top 5/medical)
Kategori 3 på Nordic Golf League (tidligere ET/CT spillere)
Kategori 5a på Nordic Golf League (36-55 på Final Ranking)
Kategori 7 på Nordic Golf League (top 25 i Final QS)
Victor Østerby
Rasmus Hjelm
Mads Søgaard
Oliver Percy Smith
Mikkel Hjorth
Frederik Andersen
Daniel Løkke
Rasmus Højgaard
Andreas Lunding
Patrick Dam Schou
Nicolai Emil Oxenbøll
Oliver Hundebøll Jørgensen
Mikkel Bergmos
+2,0 Nr. 31- 50 på European Senior Tour OOM
Kategori 8a på Nordic Golf League (51-75 på Final Ranking)
Kategori 9 på Nordic Golf League (26-57 i Final QS)
Steen Tinning
Nicolai Nøhr Madsen
Keen Bernberg
Mads Vibe-Hastrup
Jacob Pingel Lauridsen
Jeppe Kristian Andersen
Rune Jesper Olsen
Christian Dahl
Oliver Wendt
+1,0 Nr. 76-125 på Nordic Golf League Final Ranking
Kategori 12 på Nordic Golf League (58- Final QS)
Top 22 fra Nordic Golf League Qualifying School Stage 1 i DK
Christian Bæch Christensen
Tobias Larsen
Mads Andersen
Patrick Rasmussen
Mathias Laage Hansen
Anders Hornshøj
Knud Storgaard
0,0 Nr. 126-135 på Final Nordic Golf League Final Ranking
Nr. 126-148 på Pro Golf Tour Final Ranking
Søren Marquardt Frosch

*) Listen er vejledende og fritager ikke spilleren for at gøre opmærksom på forkert eller manglende placering

DAMER

HCP 2019 Kategori/placering i 2018 Professionelle pr. 5. feb.
+8,0 Major vindere 2018 og 2019
+7,0 Vindere på LPGA Tour 2018 og 2019
+6,0 Vindere på Ladies European Tour 2018 og 2019
Vindere på LPGA Symetra Tour 2018 og 2019
Top 45 på LPGA Tour Final OOM (ekskl. vindere)
+5,0 Top 45 på Ladies European Tour Final OOM (ekskl. vindere)
Nr. 46-100 på LPGA Tour Final OOM
Top 10 på LPGA Symetra Tour Final OOM (ekskl. vindere)
Top 20 på LPGA Final Qualifying School
Nicole B Larsen
Nanna K Madsen
+4,0 Nr. 46-80 på Ladies European Tour Final OOM
Nr. 101-125 på LPGA Tour Final OOM
Nr. 11-80 på LPGA Symetra Tour Final OOM (ekskl. vindere)
Vindere på Swedish Golf Tour og Ladies Access Series 2018 og 2019
Top 5 på Ladies Access Series Final OOM
Top 10 på LET Final Qualifying School
Nr. 21-45 på LPGA Final Qualifying School
Malene Krølbøll
+3,0 Nr. 126-150 på LPGA Tour Final OOM
Nr. 91-100 på Ladies European Tour Final OOM
Nr. 11-30 fra LET Final Qualifying School
Nr. 81-100 på LPGA Symetra Tour Final OOM
Nr. 46-cut på LPGA Final Qualifying School
Nr. 6-20 på Ladies Access Series Final OOM
Emily K Pedersen
+2,0 Nr. 101-120 på Ladies European Tour Final OOM
Nr. 21-50 på Ladies Access Series Final OOM
Nr. 31-64 fra LET Final Qualifying School
MC på LPGA Final Qualifying School
Top 120 på LPGA Qualifying School Stage 2
Nr. 101-125 på LPGA Symetra Tour Final OOM
+1,0 Nr. 121-138 på Ladies European Tour Final OOM
Nr. 126-160 på LPGA Symetra Tour Final OOM
Nr. 51-100 på Ladies Access Series Final OOM
MC fra LET Final Qualifying School
Top 146 (klaret cut) på LPGA QS Stage 1
0,0 Nr. 161-207 på LPGA Symetra Tour Final OOM
Nr.101-150 på Ladies Access Series Final OOM
Daisy Nielsen

*) Listen er vejledende og fritager ikke spilleren for at gøre opmærksom på forkert eller manglende placering

  • Når klubbens HCP komite skal kontrollere eller fastsætte et EGA START HCP for en spiller, gøres dette nemmest ved at spørge direkte til vedkommendes bedste tourkategori. Hvis denne ikke kendes, så spørges til spillerens bedste rangering på en professionel rangliste OG evt. placering på eventuel tourskole.
  • Professionelle spillere, som opnår ”Tour-pro handicap” ifølge én af ovenstående kategorier på baggrund af en placering på en tourskole eller rangliste/OOM skal herefter kun reguleres, såfremt spilleren ved en sejr får en ny og bedre tour-kategori, eller hvis denne spiller deltager i en tællende Golfbox-turnering.
  • Professionelle spillere, med kategori til anerkendte professionelle golf tours, som ikke er nævnt ovenfor – eks Asian Tour eller Europro/Alps Tour – kan ansøge DGU om et skønnet fast ”Tour-pro-handicap”.
  • Professionelle spillere, som har haft ”Tour-pro handicap” efter ovenstående regler, men ikke længere har én af ovennævnte kategorier, skal i den følgende sæson løbende indlevere scores til hjemmeklubbens handicapkomité, som herefter foretager regulering efter normalt gældende regler (herunder også skønsmulighederne i § 3.16). Disse spillere vil starte den nye sæson med et EGA Handicap, der er 1,0 højere** end den foregående sæson – dog maksimalt op til handicap 0,0.
  • En amatørspiller, som overgår til at blive professionel golfspiller med en dansk klub som hjemmeklub, beholder sit handicap ved overgangen og skal reguleres løbende efter gældende regler indtil én af ovenstående tourkategorier eller placeringer opnås.


*) Amatører, som har opnået en kategori eller placering, der giver ret til at fast ”Tour-pro handicap” skal først sættes til dette ved overgang til professionel status.
**) Eksempel: HCP +2,0 er 1,0 højere end HCP +3,0

Links til ranglister, Tourskoler og kategori-lister:

HERRER:

European Tour: http://www.europeantour.com/europeantour/players/examptioncat/index.html
European Challenge Tour: http://www.europeantour.com/challengetour/players/examptioncat/index.html
European Senior Tour OOM: http://www.europeantour.com/staysuretour/stats/orderofmerit/index.html
Nordic Golf League Ranking: http://eccotour.org/nordicgolfleague/scores/#/orderofmerit/68421
Nordic Golf League QS: http://eccotour.org/nordicgolfleague/q_school_live/#/customer/1014/schedule/2017
Pro Golf Tour: https://www.progolftour.de/order-of-merit-en.html?year=2018#order-of-merit-slider-2018

DAMER:

Ladies European Tour Final OOM: https://ladieseuropeantour.com/oom-page/
Ladies European Tour Final QS: https://ladieseuropeantour.com/reports-page/?tourn=1822&season=2018&report=https://info.ladieseuropeantour.com/tic/tmresult.cgi?tourn=1822~season=2018~result=PF~
Ladies Access Series Final OOM: http://www.access.letscoring.com/orderofmerit/2018
LPGA OOM: http://www.lpga.com/statistics/money/official-money?year=2018
LPGA Symetra Tour OOM: http://www.symetratour.com/statistics/money/official-money?year=2018
LPGA Qualifying School: http://www.lpga.com/tournaments/qualifying-tournament/2018-qualifying-tournament-history

Har du brug for mere hjælp med dette?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.