DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

Overgangsåret skal give mulighed for at spillere kan aflevere så mange tællende scores som muligt – jo flere jo bedre for at kunne beregne et retvisende handicap ved overgangen til det nye handicapsystem. Der er således behov for at:

  • Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal nutidige scorekort (helst sammenlagt 20 inden for en kortere årrække) som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021
  • Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem uden handicapgrupper og begrænsninger

Dette løses ved at øge muligheden for at registrere flere tællende EDS runder for alle EGA-handicapgrupper forud for overgang til det nye Handicapsystem.
Det betyder i 2020, at:

  • Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere et ubegrænset antal tællende (EDS) 18-hullers runder
  • Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere tællende 9-hullers runder (dog kun én om dagen)

Det opnås ved at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med disse tilpasninger:
§ 3.6.1c ændres således:

  • Tidligere begrænsning i Danmark mod at spille 9-hullers tællende runder ophæves for Gruppe 2, hvilket bringer det i overensstemmelse med gældende regler i EGA-handicapsystemet.

Se den fulde tekst her

Handicapgruppe 1: Det er tilladt at aflevere et ubegrænset antal markørgodkendte scores fra 18-hullers EDS-lignende runder. Runderne indtastes i Golfbox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye Handicap fra 2021.

Har du brug for mere hjælp med dette?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.