I EGA Handicapsystemet er der en række ord og begreber som er defineret. Kendskab til disse er en forudsætning for at forstå og benytte systemet. En komplet liste findes i EGA Handicapsystemet, men herunder er de mest centrale udvalgt.

BUFFERZONE

Det antal stablefordpoint i en tællende runde som medfører at spillerens handicap ikke skal ændres.

COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)

CBA er en yderligere justeringsfaktor som tager højde for andre end normale spilleforhold, og som modregnes spillerens bufferzone efter enhver 18-hullers runde i en tællende turnering.
CBA udregnes som beskrevet i CBA Appendixet

EGA HANDICAP

Udtrykker en spillers spillestyrke på en bane med standard relativ sværhedsgrad (slope = 113 og Course Rating = par). EGA handicappet udtrykkes ved et heltal og én decimal for handicap under 36 og ved et heltal herover. Et EGA Handicap kan maksimalt være 54 og skal være revideret årligt for at beholde sin status af EGA handicap (minimum 4 tællende scores afleveret pr. år.)

(EGA) SPILLEHANDICAP

Det antal tildelte slag en spiller får fra et givet teested på en given bane. Spillehandicappet udregnes ved at bruge spillehandicap formlen eller ved opslag i den tilhørende konverteringstabel. Et spillehandicap udtrykkes ved et heltal (0,5 rundes op og +0,5 afrundes mod 0).
En spiller med plushandicap giver slag til banen fra og med hullet med handicapnøgle 18.
Note: I hulspil med handicap som skal afgøres ved sudden death tildeles handicap på ny og fordeles ifht. Handicapnøglen.

(EGA) SPILLEHANDICAP FORMEL (EGA PLAYING HANDICAP FORMULA)

Spillehandicap formlen konverterer handicap til spillehandicap og regnes ud på følgende måde for handicapgrupperne 1-5:

Note: Plushandicap skal udtrykkes som en negativ værdi

Spillehandicap formlen for handicapgruppe 6:
Spillehandicap = handicap + Spillehandicapsdifference

SPILLEHANDICAPSDIFFERENCE (EGA PLAYING HANDICAP DIFFERENTIAL)

For spillere over handicap 36 udregnes en spillehandicapsdifference til brug i spillehandicap formlen. Den udregnes som spillehandicppet for en handicap 36 spiller fra et givent teested fratrukket 36.
Eksempel: En spiller med handicap 36,0 har ifølge konverteringstabellen på et givent teested et spillehandicap på 39. Spillehandicapsdifferencen på dette teested er: 39-36=3.

KONVERTERINGSTABEL (EGA PLAYING HANDICAP TABLE)

Tabel som viser spillehandicap fra et givet teested udregnet på baggrund af Handicap, Course Rating, Slope Rating og Par.

SKØNSMÆSSIG REGULERING (GENERAL PLAY)

Skønsmæssig regulering er en procedure til at regulere en spillers handicap på baggrund af andet end tællende scores, for at tage hensyn til et betydeligt ændret spillestyrke.

HANDICAPNØGLE (HANDICAP STROKE INDEX)

Handicapnøglen på scorekortet viser rækkefølgen af hullene (nummerert fra 1 til 18) hvorefter tildelte slag skal modtages eller gives.
Note: En spiller med plus-spillehandicap giver tildelte slag til banen, og starter med at give slag på hullet med handicapnøgle 18.

HANDICAPGRUPPER (HANDICAP CATEGORY)

Handicap er indelt i følgende seks kategorier:

TILDELT SLAGANTAL TILDELTE SLAG (ATS) (HANDICAP STROKE)

Et eller flere slag som spilleren kan trække fra sin bruttoscore.
Note: En spiller med plus-spillehandicap lægger tildelte slag til sin bruttoscore

HANDICAPBETINGELSER (HANDICAP CONDITIONS)

Følgende forhold må være til stede for at en runde kan være handicaptællende:

  • Banen er opmålt og godkendt til officiel længde på minimum 2750 m over 18 huller og minimum 1375 m over 9 huller.
  • Banen er rated af en nationalt forbund efter reglerne i USGA Course Rating Systemet
  • Længden på banen afviger ikke mere end 100 meter fra den officielle længde over 18 huller eller 50 meter over 9 huller – se § 2.7.3
  • Teemarkeringer er placeret inden for +/- 10 meter fra den relevante afstandsmarkering, – se § 2.7.4 og § 2.7.5
  • Runden er er spillet i henhold til Golfreglerne og gældende lokalegler.
  • Spilleformen er enten slagspil, Bogey/Par, eller stableford, forudsat Bogey/Par eller stabelford spilles med fuldt spillehandicap.
  • Scoren underskrives af en markør.
  • Ved spil i udlandet kan baner som er CONGU godkendt også være tællende.
  • Maks. to provisoriske greens på en 18-hullers bane (kan være på samme 9-hullers sløjfe).
  • Maks. én provisorisk green på en 9-hullers bane.

TÆLLENDE RUNDE (QUALIFYING ROUND)

En tællende runde er enhver runde (inkl. NR) i en tællende turnering eller en runde, som før start er registreret som EDS.

EXTRA DAY SCORE (EDS)

En EDS score er en stableford score som er spillet under handicapbetingelser i andet end en tællende turnering, og som overholder kravene i § 3.8

TÆLLENDE TURNERING (QUALIFYING COMPETITION)

En tællende turnering er enhver turnering hvor der foreligger handicapbetingelser.
Note: Hvis turneringen håndteres elektronisk skal der udregnes en CBA efter hver runde med minimum 10 deltagere.

KLUBHANDICAP (TILFØJET)

Klubhandicap er et handicap som har mistet sin EGA Handicap status ELLER et handicap over 54.

NO RETURN (NR)

En NR er en runde som ikke er afsluttet og/eller der er ikke afleveret et scorekort, samt slagspilsrunder hvor der ikke er noteret en score på alle huller.

TÆLLENDE SCORE (QUALIFYING SCORE)

En tællende score er enhver score fra en tællende turnering (inkl. NR), eller en score som er tællende ifølge § 3.6.2 og/eller § 3.10.3, eller enhver EDS.

HANDCAPREVISION – HR (HANDICAP REVIEW)

En obligatorisk procedure der årligt skal genenmføres for at vurdere handicappet for samtlige spillere i hjemmeklubbens handicapgruppe 1-5. Efter vurderingen beslutter handicapkomitéen hvorvidt den evt. foreslåede justering skal gennemføres.
Et evt. manglende grundlag for at gennemføre en HR for en spiller, resulterer i at vedkommendes handicap ændrer status fra EGA Handicap til Klubhandicap.

PERIODE FOR VINTERREGLER (PERIOD FOR PREFERRED LIES)

En periode hvori der foreligger handicapbetingelser på trods af indførelsen af en midlertidig lokalegel om lejeforbedring, forudsat denne lokalregel er i henhold til Golfreglerne (Procedurer for Komitéen, Afsnit 8).

Har du brug for mere hjælp med dette?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.