Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at et handicap er sammenligneligt landene imellem og kan anvendes i de enkelte lande. DGU er øverste handicapmyndighed i Danmark og tilpasninger af EGA Handicapsystem i Danmark laves af DGU. DGU har EGA’s skriftlig godkendelse til at bruge EGA Handicapsystemet i Danmark.

Denne seneste version af EGA Handicapsystemet er blevet revideret af EGA i 2015 og har gyldighed i 2016-2019. Systemet er for at undgå misforståelser ikke oversat til dansk, men har fået tilføjet danske tilpasninger.

NB! Systemet er forlænget til at være i funktion i 2020 (med få ændringer – se det punkt). Dette er en følge af udskydelsen til 2021 for at indføre WHS.

Vejledningen er tænkt som første referencepunkt i forbindelse med spørgsmål om EGA Handicapsystemet, og til at introducere de vigtigste principper i systemet, men erstatter ikke systemet. Handicapkomitéer skal dog administrere systemet på baggrund af det komplette EGA Handicapsystem der altid er den øverste myndighed.

HOVEDFORUDSÆTNING

Handicapsystemet forudsætter, at alle spillere gør deres bedste for at spille hvert hul i alle tællende runder på så få slag som muligt, og at alle tællende runder registereres i hjemmeklubbens handicapsystem.

VÆSENTLIGE ÆNDRINGER TIL 2016 UDGAVEN (se også ændringer til 2020 udgaven)

  • EGA hæver øverste grænse for EGA handicap til 54
  • DGU anbefaler et starthandicap på 72 og genindfører begrebet Klubhandicap
  • Klubhandicap: Handicap over 54 og mistede EGA handicap
  • Grænsen for tællende 9-hullers runder sænkes fra 18,5 til 11,5 (NB! Se ændring til 2020 – det er nu kun Gruppe 1, der ikke kan spille 9-hullers tællende runder.)
  • En periode for ”Vinterregler” indføres. Den giver mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – også selvom der spilles med oplæg. Der kan også indføres spil med oplæg i sæsonen (1. maj til 31. okt) og samtidigt handicapreguleres – det kræver dog en efterfølgende orientering til DGU
  • Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR).
  • Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den tidligere justering i forhold til medianen
  • Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2/RO)
  • Klubben godkender instanser som kan afholde tællende turneringer

Bag de danske tilpasninger ligger et ønske om at give flest mulige mulighed for at opretholde et EGA handicap som afspejler deres reelle spillestyrke, dog med et begrænset antal frihedsgrader. Herudover ønskes en større del af beslutningskompetencen flyttet til den lokale klub som er bedst egnet til at vurdere de faktiske forhold og medlemmernes behov.

Dansk Golf Union

Brøndby, oktober 2019

Har du brug for mere hjælp med dette?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.