2.1 PRINCIPPERNE BAG BANENS COURSE RATING OG SLOPE RATING

Banens Course Rating (CR) måler banens sværhedsgrad for en scratchspiller og udtrykker denne som en forventet score under normale forhold.

Slope Rating (SR) er et udtryk for en relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til en scratchspiller. En Bogeyspiller er lidt forenklet sagt en spiller som i snit scorer bogey på alle huller. En given bane kan således opleves som vanskeligere for en bogeyspiller end en anden bane, mens de samme baner opleves som havende samme sværhedsgrad for en scratchspiller. Det vil blive udtrykt i en højere slopeværdi for den “sværere” bane.

Værdierne i de danske Course- og Slope Ratings udregnes på baggrund af USGA Course Rating System, på følgende måde:

Systemet tager udgangspunkt i fire teoretiske spillere (scratch dame og herre, bogey dame og herre). På baggrund af statistik er det defineret hvor langt disse spillere slår i deres første, andet og tredje slag og dermed hvor mange slag de skal bruge på et givet hul. I tillæg hertil registreres de udfordringer som spillerne møder på disse afstande. Den klart største faktor som påvirker en banes CR og SR er således banens længde.

Først måles alle hullerne langs fairway fra afstandsmærket på teestedet til midten af greenen. Disse længder justeres for rul, vind, højdeforskel, doglegs og lay-ups til en effektiv spillelængde.

I tillæg til hullernes længde er der andre karakteristika som påvirker spillet, så som topografi, fairwaybredde, greenområder, højde på rough, bunkere, out of bounds/ekstrem rough, vandhazarder, træer, green overflade og sågar psykologi.

Alle disse faktorer evalueres for hvert hul for mænd og kvinder for både scratch- og bogeyspillere. Systemet gør brug af tabeller med værdier og korrektionsfaktorer baseret på et omfattende datagrundlag indsamlet af USGA.

Course Rating udregnes ud fra den effektive spillelængde og justeres ud fra påvirkningen af de ovennænvte karakteristika for en 18 hullers runde. Værdien udtrykkes i heltal med een decimal og repræsenterer som sagt den gennemsnitslige forventede score for en scratchspiller under normale forhold. Værdien for en bogeyspiller udregnes på en tilsvarende måde.

Forholdet mellem værdierne for en scratchspiller og en bogeyspiller kaldes for Slope Rating. Dette er et mål for den relative sværhedsgrad for en bogeyspiller i forhold til CR. En bane med en SR på 113 anses som at have den samme relative sværhedsgrad for en scratchspiller og en bogeyspiller.

På baggrund af en banes par, CR og SR kan enhver spillers handicapindex omregnes til et spillehandicap for den givne bane.

For at kunne spille tællende runder i Danmark skal banen være rated af DGU efter USGA’s Course Rating System. I henhold til reglerne skal en bane genrates minimum 5 år efter første midlertidige rating og herefter minimum hver 10. år (med mindre banen bliver ændret markant). DGU opretholder dog en højere frekvens for genrating for at sikre at alle baner altid har en gældende rating.

2.2 OPMÅLING AF BANEN

Alle huller skal måles horisontalt fra de permanente markeringer på teestedet til midten af green. Klik her for flere detaljer vedr. opmåling

2.3 ÆNDRINGER AF BANEN

Ved permanente ændringer af banens længde og/eller sværhedsgrad skal klubben anmode DGU om at få foretaget en ny rating.

2.4 TEESTEDER

Alle baner skal have mindst eet teested for hhv. herrer og damer. Derudover kan der være yderligere teesteder som er tilpasset forskellige grupper af spillere (fx elite og begynder). Alle teesteder skal overholde Golfreglerne og have en permanent afstandsmarkering placeret midt på teestedet mindst 4 meter fra bagkanten af teestedet.

Teestederne kan navngives som klubben ønsker det. Det er traditionelt at bruge farverne Hvid, Gul, Blå, Rød (evt, Grøn, Orange og Sort) eller hektonumeriske angivelser hvor længden på et teested afrundes til 2 cifre – fx tee 60, 55, 50 og 48.

DGU anbefaler at klubben anlægger et begynderteested. Et sådant skal være minimum 2750 meter for at blive rated, men anbefales at ligge omkring 3800-4000 meter.

2.5 PAR

Par skal fremgå for hvert hul på scorekortet og være fastlagt inden for disse afstande:

Course Rating og ikke Par er udtryk for banens/hullets sværhedsgrad.

2.6 SPIL MED LEJEFORBEDRING

I DK er perioden for vinterregler 1. nov til 30. apr.
I perioden 1. maj til 31. okt skal klubben informere DGU om deres brug af en midlertidig lokalregel som tillader lejeforbedring, og dette anses som tilstrækkeligt til at godkende at handicapbetingelser er gældende, og at der således kan handicapreguleres. I resten af året skal DGU ikke informeres, og der kan stadig handicapreguleres på trods af spil med lejeforbedring.

Den midlertidige lokalregel skal overholde rammerne for lokalreglen, som beskrevet i Procedurer for Komitéen, Afsnit 8

I DK vil en klubs overdrevne og uforholdsmæssige brug af spil med lejeforbedring uden for perioden for vinterregler, evt resultere i at DGU fjerner muligheden for forhåndsgodkendelse ved indberetning for den pågældende klub.

2.7 TILLADTE ÆNDRINGER TIL DEN OPMÅLTE BANE

Klubben er ansvarlig for at banens længde i det daglige svarer til det opmålte, og sørge for at der er mulighed for at spille under handicapbetingelser. Handicapbetingelser foreligger ikke hvis banen er under 2750 meter for 18 huller og/eller længden afviger med mere end 100 meter fra den opmålte 18-hullers længde. Teestedsmarkeringerne bør ikke sættes mere end 10 meter foran eller bagved de permanente afstandsmarkeringer, og bør balanceres således den samlede længde passer med det opmålte.

I DK er det tilladt at de tilladte 2 midlertidige greens på en 18 hullers bane findes på samme 9-huls sløjfe.

Læs mere her i selve EGA Handicapsystemets Del 2

Har du brug for mere hjælp med dette?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.