Teknisk forklaring af HR

Udregningen af handicapintervallet fra de indleverede runder er baseret på komplicerede statistiske formler og empiriske sammenhænge.

Som udgangspunkt er der ikke nogen grund til at sætte sig ind i hvordan det foregår da det bliver automatisk udført af computersystemet, og er nær umuligt at udføre ”i hånden”. Nedenstående kan derfor med fordel trygt overlades til computersystemerne.

Visse udvalgsformænd ønsker dog en bedre forståelse af udregningerne, og de følger her:

1. For alle sæsonens runder udregnes en nettodifference ifht. 36 point:
Nettodifferencen (ND) = 36 – (Stablefordscore-CBA)

2. ND fra forskellige tees og baner er ikke umiddelbart sammenlignelige mod EGA Handicap (da de er opnået med et spillehandicap der er slopeafhængigt) og scores ”porteres” derfor til en bane med standard relativ sværhedsgrad (Sloperating= 113). Resultatet heraf er en række standardiserede bruttodifferencer (SGD)
SGD = EGA HCP + ND * 113/Slope Rating

SGD kan populært siges at være et mål for hvor meget man ville have gået over/under par på en bane med standard relativ sværhedsgrad.

3. SGD gennemsnit og standardafvigelse udregnes ud fra principperne for en normalfordeling med antallet af runder som indikator for antallet af frihedsgrader – altså en fordeling af scores omkring genemsnittet hvor spredningen i populationen definerer standardafvigelsen.

4. Med foruddefinerede konfidensinternaller udregnes en øvre og nedre grænse for SGD – populært sagt; hvis vi antager de indleverede scores er et mindre udsnit af en uendelig population, hvor er vi så forholdsvis sikre på at grænserne ligger?

5. Gennem indsamling af meget stor mængde data om europæiske runder har der vist sig en lineær sammenhæng mellem antal brugte slag på en runde (SGD) og ens handicap. Denne sammenhæng bruges til at omdanne SGD grænser til handicapgrænser. Den lineære sammenhæng er: (Slag – 2,1)/1,13 = handicapindex.

Ovenstående punkter 3-5 kan eksemplificeres således:

En komplet forklaring af udregninger mm. kan findes her: http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix_201612105_07.12_2016.pdf

Et engelsk eksempel fra EGA på en komplet gennemgang findes her:
http://www.danskgolfunion.dk/media/663728/ega%20hdcp%20sbs_handicap%20review%20(ver02).pdf

Ovenstående udregning viser hvorledes ”maskinen” udregner intervallerne, og viser samtidigt tydeligt, at når HR forklares bør man holde sig til og acceptere den korte forklaring:

”Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret sådanne stablefordpoint. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for dette interval, justeres handicappet imod intervallet.
F.eks.: En spiller i handicap 15,3 har i 2016 afleveret 10 tællende scores med antal stableford points mellerm 21 og 29. Disse omregnes af systemet til et handicapinterval på mellem 17,0 og 21,2. Da spillerens handicap ligger under den nederste grænse justeres han 2 slag op til handicap 17,3”

Har du brug for mere hjælp med dette?
Læs vejledninger til Spillere og Klubber her

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.