a. Fæstnet bold

Midlertidige forhold, som kan være til gene for ordentligt spil, herunder mudder og meget stor fugtighed, kan berettige til lempelse for en bold, der er fæstnet overalt through the green.

Regel 25-2 giver lempelse uden straf, når en bold er fæstnet på ethvert tætklippet areal through the green. På greenen må en bold løftes, og skade forårsaget af en bolds nedslag må repareres (Reglerne 16-1b og c). Hvis det ville være berettiget at give tilladelse til lempelse uden straf for en fæstnet bold through the green, anbefales følgende Lokale Regel:

”Through the green må en bold, der er fæstnet på banens overflade, uden straf løftes, renses og droppes så nær som muligt ved det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Bolden skal først ramme en del af banen through the green, når den droppes.

Note: En bold er ”fæstnet” når den ligger i sit eget nedslagsmærke og en del af bolden ligger under jordoverfladen. Bolden behøver ikke berøre jorden for at være fæstnet (græs, løse naturgenstande og lignende kan ligge mellem bolden og jorden.

Undtagelser:

  1. En spiller må ikke tage lempelse uden straf efter denne Lokale Regel, hvis bolden er fæstnet i sand på et område, som ikke er tætklippet.
  2. En spiller må ikke tage lempelse uden straf efter denne Lokale Regel, hvis det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end den forekomst, der falder ind under denne Lokale Regel.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

b. “Lejeforbedring” og“Vinterregler”

Der tages højde for areal under reparation i Regel 25, og tilfældige lokale unormale forhold, som kan være til gene for ordentligt spil, og som ikke har stor udstrækning, bør defineres som areal under reparation.

Dårlige forhold, såsom dyb sne, tøbrud, lang tids regn eller ekstrem varme kan imidlertid gøre fairways utilfredsstillende og somme tider umuliggøre anvendelse af tunge klippemaskiner. Når sådanne betingelser er så generelt udbredte på banen, at Komiteen bedømmer, at ”lejeforbedring” eller ”vinterregler” vil fremme ordentligt spil eller hjælpe med til at beskytte banen, anbefales følgende Lokale Regel:

”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green (Angiv evt. et mere afgrænset område, f.eks. ”på 6. hul”), må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden må spilleren placere den på et sted inden for (Angiv området, f.eks. 15 cm, én køllelængde etc.) fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green.

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingenstraf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag.

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.
*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

c. At rense bolden

Forhold som meget stor fugtighed, som gør at betydelige mængder mudder klæber til bolden, kan berettige til at give tilladelse til at løfte, rense og genplacere bolden. Under sådanne omstændigheder anbefales følgende Lokale Regel:

”(Redegør for området, fx på hul 6, på et tætklippet område, hvor som helst through the green, etc.) må en bold løftes og renses uden straf. Bolden skal genplaceres.

Note: Bolden skal markeres, før den løftes efter denne Lokale Regel – se Regel 20-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag”.

d. Luftningshuller

Når en bane er blevet luftet, kan en Lokal Regel, der tillader lempelse uden straf for et luftningshul, være berettiget. Følgende Lokale Regel anbefales:

”En bold, der kommer til hvile i eller på et luftningshul through the green, må løftes uden straf, renses og droppes så nær ved det sted, hvor den lå, som muligt, men ikke nærmere hullet. Når bolden droppes, skal den først ramme en del af banen through the green.

greenen må en bold, der kommer til hvile i eller på et luftningshul, placeres på det nærmeste sted, der ikke er nærmere hullet og ikke har genen.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

e. Samlinger i udskåret tørv

Hvis en Komite ønsker at tillade lempelse fra samlinger i udskåret tørv, men ikke fra selve tørvene, anbefales følgende Lokale Regel:

”Through the green betragtes samlinger i udskåret tørv (men ikke selve tørvene) som areal under reparation. Gene for spillerens stance fra disse samlinger betragtes dog ikke som gene efter Regel 25-1. Hvis bolden ligger i eller berører samlingen, eller samlingen er til gene for området for spillerens tilsigtede sving, kan der opnås lempelse efter Regel 25-1. Alle samlinger inden for området med udskåret tørv betragtes som den samme samling.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: tab af hul; slagspil to straffeslag.”

f. Sten i bunkers

Sten er defineret som løse naturgenstande, og når en spillers bold er i en hazard, må en sten, der ligger i eller berører hazarden, ikke berøres eller flyttes (Regel 13-4). Sten i bunkers kan imidlertid være til fare for spillere (en spiller kunne blive skadet af en sten ramt af spillerens kølle i et forsøg på at spille bolden), og de kan være til gene for ordentligt spil.

Når tilladelse til at løfte en sten i en bunker synes berettiget, anbefales følgende Lokale Regel:

”Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1 gælder).”