Dansk Golf Union har udarbejdet dette overskuelige og let anvendelig inspirationskatalog til klubber og frivillige, i et forsøg på at lette det praktiske arbejde med planlægningen af aktiviteter i forbindelse med Sjov Sommergolf, sådan at de frivilliges energi kan bruges i relationen med de deltagende børn og unge.

Brug det gerne som et opslagsværk.