Dansk Golf Union har udarbejdet dette overskuelige og let anvendelig inspirationskatalog til klubber og frivillige, i et forsøg på at lette det praktiske arbejde med planlægningen af aktiviteter i forbindelse med Sjov Sommergolf, sådan at de frivilliges energi kan bruges i relationen med de deltagende børn og unge.

*OBS: På baggrund af den store interesse der har været i klubberne ændres formatet i 2019 til at dække hele skolernes sommerferie. Derfor skifter Juniorugen også navn til Sjov Sommergolf.

Tilmeld klubben her
Se tilmeldte klubber her