Det emne du ønskede kunne ikke findes.
Relaterede emner er vist herunder.

Justeret Spillehandicap

Definitioner » Alle Definitioner » Justeret Spillehandicap

Spillehandicappet, justeret med en eventuel Spillehandicapjustering eller af turneringsbetingelserne. Dette repræsenterer det faktiske antal slag, som spilleren giver eller modtager for den runde, der spilles.

6.2 Beregning af Justeret Spillehandicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap » 6.2 Beregning af Justeret Spillehandicap

Se underpunkter. Regel 6.2a – Standard beregning Regel 6.2b – Beregning for flere teesteder med forskellig Par i turnering

C-R-6.1/1 Justeret Spillehandicap

DGU Handicapbeslutninger og FAQ » WHS Afklaringer (Clarifications) » C-R-6.1/1 Justeret Spillehandicap

Afklaring (tilføjet 20. september 2021): Da spillere ikke altid har let adgang til deres uafrundede Spillehandicap, kan det Justerede Spillehandicap af praktiske grunde beregnes ud fra det afrundede Spillehandicap. Det er det Autoriserede Forbunds ansvar inden for…

Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap

*Princippet for Reglen: Beregningen af Spillehandicappet konverterer et Handicap til det antal slag, som en spiller behøver for at spille enhver golfbane med en Course Rating og Slope Rating. Det giver spillerne mulighed for at medbringe deres Handicap, ligemeget…

Appendix C – Spillehandicapjustering

Sektion 5 – Appendixes » Appendix C – Spillehandicapjustering

Spillehandicapjusteringer er tænkt anvendt til at give fair betingelser for spillere på alle niveauer i ethvert spilleformat over både 9 og 18 huller. Spillehandicapjusteringer foretages på Spillehandicappet som det sidste trin for at udregne en spillers Justerede…

6.2a Standard beregning

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap » 6.2 Beregning af Justeret Spillehandicap » 6.2a Standard beregning

Et Justeret Spillehandicap beregnes på følgende måde: Det beregnede Justerede Spillehandicap afrundes til det nærmeste hele tal, hvor “,5” rundes op. Se Appendix C for anbefalede Spillehandicaptildelinger.

7.2a Turneringsbetingelser

Sektion 4 – Administration af et Handicap » Regel 7 – Komitéens arbejde » 7.2 Turneringskomité » 7.2a Turneringsbetingelser

Turneringskomitéen kan sætte en maksimumgrænse for spil i turneringsbetingelserne. For eksempel kan komitéen sætte: Et maksimum Handicap for tilmelding eller for brug i turneringen. Et maksimum Justeret Spillehandicap. For det formål at opdatere en spillers…

6.2b Beregning for flere teesteder med forskellig Par i turnering

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap » 6.2 Beregning af Justeret Spillehandicap » 6.2b Beregning for flere teesteder med forskellig Par i turnering

Med hensyn til denne Regel: Slagspil bruges om spilleformaterne bruttoscore, nettoscore eller maksimum score. Stableford behandles særskilt. Når en turnering spilles fra to eller flere teesteder (såsom mixet køn eller mixet spillestyrke), kan det –…

6.1 Beregning af Spillehandicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap » 6.1 Beregning af Spillehandicap

Et 18-hullers Spillehandicap beregnes på følgende måde: Et 9-hullers Spillehandicap beregnes på følgende måde: (Se Appendix E for instruktion om tildeling af handicapnøgler for 9-hullers runder). Note: Det beregnede 18-hullers Spillehandicap rundes af…

3.1b Efter et Handicap er opnået

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 3 – Justering af hulscores » 3.1 Maksimum hulscore til handicapformål » 3.1b Efter et Handicap er opnået

For en spiller, der har et Handicap, er maksimum scoren for hvert spillet hul begrænset til en Netto Dobbelt Bogey, beregnet som følger: (* eller minus handicapslag for en plus-handicapspiller). (Se Figur 3.1b). En Netto Dobbelt Bogey er lig med den laveste…

5.4 Hyppighed for opdatering af et Handicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.4 Hyppighed for opdatering af et Handicap

En spillers Handicap bør opdateres senest dagen efter, at en score er indleveret eller indtastet, eller så hurtigt som muligt derefter. I en situation, hvor en ny runde spilles, før spillerens Handicap er blevet opdateret, herunder når flere runder spilles samme…

5.1c Afrunding af negativt Handicapresultat

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.1 Beregning af Handicapresultat » 5.1c Afrunding af negativt Handicapresultat

Når en Handicapscore beregnes til lavere end Course Rating, resulterer det i, at Handicapresultatet bliver et negativt tal. Når dette sker, rundes der opad mod 0 (nul). For eksempel: Når et Handicapresultat beregnes til – 1,54, rundes der af til -1,5 Når…

7.2b Andre handlinger

Sektion 4 – Administration af et Handicap » Regel 7 – Komitéens arbejde » 7.2 Turneringskomité » 7.2b Andre handlinger

Turneringskomitéen kan forbeholde sig ret til: At justere en spillers Justerede Spillehandicap i turneringsbetingelserne, når der er bevis for, at spillerens Handicap ikke afspejler spillerens demonstrerede spillestyrke. At bestemme at suspendere indlevering af…

Handicapresultat

Definitioner » Alle Definitioner » Handicapresultat

Forskellen mellem en spillers Handicapscore og Course Rating, som også tager hensyn til Slope Rating og PCC (justering af spilleforhold). Det er den numeriske værdi, der tildeles for en score, opnået på en golfbane på en bestemt dag, og som er indtastet i…

5.1b For en 9-hullers score

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.1 Beregning af Handicapresultat » 5.1b For en 9-hullers score

En 9-hullers score skaleres op til et tilsvarende 18-hullers Handicapresultat til umiddelbar brug i scorearkivet. En 9-hullers score skaleres op til et tilsvarende 18-hullers Handicapresultat ved at tillægge Netto Par for de resterende 9 huller, plus et ekstra slag…

Netto Par

Definitioner » Alle Definitioner » Netto Par

En score lig med Par, justeret med ethvert handicapslag, som gælder på det hul (se Regel 3.2).

Færre end 18 huller spillet

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Færre end 18 huller spillet

Almindelige 18-hullers runder indgår i scorearkivet direkte med rundens Handicapresultat. Men da Handicappet altid skal være et gennemsnit af 18 hullers Handicapresultater, skal runder med færre spillede huller opskaleres til et tilsvarende 18-hullers resultat, for…

Netto Dobbelt Bogey

Definitioner » Alle Definitioner » Netto Dobbelt Bogey

En score lig med Par på et hul, plus to slag og justeret med ethvert handicapslag, som gælder på det hul. En Netto Dobbelt Bogey på et hul er en spillers maksimumscore til handicapformål (se Regel 3.1).

1.2 Autorisation til at anvende Handicapsystemet

Sektion 1 – Grundlag for Handicap (Regel 1) » Regel 1 – Formål og autorisation; At opnå et Handicap » 1.2 Autorisation til at anvende Handicapsystemet

For at kunne bruge Handicapsystemet skal et forbund være autoriseret af USGA og R&A. Inden for sin jurisdiktion må et autoriseret forbund: Bruge Handicapreglerne og Course Rating Systemet. Bruge de registrerede mærker fra Handicapsystemet. Udstede et Handicap…

Appendix G – Golfbanen, Course Rating og Slope Rating

Sektion 5 – Appendixes » Appendix G – Golfbanen, Course Rating og Slope Rating

Baneopmåling, Course Rating og Slope Rating og ændringer af banen. Generelt Et autoriseret forbund er ansvarlig for at bestemme og udstede Course Ratings og Slope Ratings for alle golfbaner inden for deres jurisdiktion (se definition af golfbane). Course Ratings…

Alle Definitioner

Definitioner » Alle Definitioner

Aktiv sæson Den periode, hvor tællende scores fra et givet område indleveres til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden spilles. Almindeligt spil Når der ikke spilles i en organiseret turnering, og spillerne spiller: En privat…

4.1a Generelt

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 4 – Indlevere en score » 4.1 Krævet information til scorearkiv » 4.1a Generelt

En score, der er indtastet i spillerens scorearkiv, skal være: En tællende score (se Regel 2.1), og Indsat i den korrekte kronologiske orden, selvom scoren er indleveret på en senere dag, end den dato, den blev spillet. En score bør indtastes i spillerens…

7.1a Handicaprevision – Regulere/fryse et Handicap

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Komitéens redskaber » 7.1a Handicaprevision – Regulere/fryse et Handicap

Klubbens Handicapkomité er ansvarlig for at klubbens hjemmeklubmedlemmer har et Handicap, som svarer til deres spillestyrke. Er det ikke tilfældet, skal Handicapkomitéen iværksætte en handicaprevision, som kan føre til en regulering af spillerens Handicap. En…

PCC (justering for spilleforhold)

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Funktioner, der forfiner systemet » PCC (justering for spilleforhold)

Regel 5.6 PCC – justering for forhold på spilledagen PCC -funktionen undersøger, om vejr og banebaneopsætning på dagen afveg fra normale forhold i en sådan grad, at en justering er nødvendig for at kompensere. Det er en daglig statistisk procedure, der…

Appendix B – Spillerens Scorearkiv

Sektion 5 – Appendixes » Appendix B – Spillerens Scorearkiv

Der vises tre scorearkiver for at demonstrere den information, der bør være indeholdt i forskellige versioner. 1. Generel version. Tilgængelig for Handicapkomitéen og alle spillere i en golfklub i lande, hvor tredjepartsgodkendelse kræves for godkendelse af…

Appendix D – Handicaprevision

Sektion 5 – Appendixes » Appendix D – Handicaprevision

Handicaprevisionen giver en Handicapkomité mulighed for at sikre, at en spillers Handicap svarer til deres demonstrerede spillestyrke. Det anbefales stærkt, at Handicapkomitéen gennemfører en handicaprevision mindst én gang årligt for alle de medlemmer, som har…

1.4 Hvordan man opnår et Handicap

Sektion 1 – Grundlag for Handicap (Regel 1) » Regel 1 – Formål og autorisation; At opnå et Handicap » 1.4 Hvordan man opnår et Handicap

1.4a Blive medlem i en golfklub For at opnå et Handicap, der kan administreres i overensstemmelse med Handicapreglerne, skal en spiller: Være medlem af en golfklub, der er tilknyttet et autoriseret forbund, eller Være direkte medlem af et autoriseret forbund,…

A1. Spilleransvar

Sektion 5 – Appendixes » Appendix A – Rettigheder og Pligter » A1. Spilleransvar

For at leve op til kravene i Handicapreglerne, forventes en spiller at: Optræde med integritet ved at følge Handicapreglerne og afholde sig fra at bruge eller omgå Handicapreglerne med det formål at opnå en unfair fordel. Opretholde kun ét Handicap fra ét…

A2. Ansvar for golfklub/Handicapkomité, regionale, nationale og multi-nationale forbund

Sektion 5 – Appendixes » Appendix A – Rettigheder og Pligter » A2. Ansvar for golfklub/Handicapkomité, regionale, nationale og multi-nationale forbund

For at kunne leve op til kravene i Handicapreglerne, forventes Handicapkomitéer og autoriserede forbund at: Noter: Hvor et nationalt forbund administrerer og vedligeholder en spillers Handicap direkte, påtager det nationale forbund sig et ansvar som en…

5.9 Indlevering af en exceptionel score

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.9 Indlevering af en exceptionel score

Når en exceptionel score indtastes i en spillers scorearkiv, reduceres Handicappet i overensstemmelse med nedenstående tabel: Forskel, som Handicapresultatet er lavere end spillerens Handicap, da runden blev spillet Exceptionel score reduktion…

Cap

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Funktioner, der forfiner systemet » Cap

Regel 5.8 Begrænsning på stigning i handicap – Cap Det forudsættes at en golfspiller har en underliggende spillestyrke, som på den korte bane (et år) ikke ændrer sig markant. Et pludseligt formdyk med mange dårlige scores bør således ikke resultere i et…

5.7 Laveste Handicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.7 Laveste Handicap

Laveste Handicap repræsenterer en spillers demonstrerede spillestyrke inden for en 365-dages periode fra den dag den seneste runde i scorearkivet blev spillet, og giver et referencepunkt for sammenligning med det aktuelle Handicap. Laveste Handicap etableres, så…

7.1a Udføre en handicaprevision og regulere et Handicap

Sektion 4 – Administration af et Handicap » Regel 7 – Komitéens arbejde » 7.1 Handicapkomitéen » 7.1a Udføre en handicaprevision og regulere et Handicap

Udføre en handicaprevision. Handicapkomitéen bør udføre en revision af en spillers Handicap ved at bruge de procedurer, der er beskrevet i Appendix D. Det er stærkt anbefalet, at Handicapkomitéen udfører en handicaprevision årligt. En handicaprevision kan…

Centrale og nye begreber

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Centrale og nye begreber

Banens sværhedsgrad kommer til udtryk igennem 2 forskellige begreber. COURSE RATING (CR) er et udtryk for det gennemsnitlige antal slag, som en scratchspiller vurderes at kunne spille banen i. Det er reelt banens Course Rating, som der spilles imod, da det er…

5.2b For 20 scorekort

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.2 Beregning af Handicap » 5.2b For 20 scorekort

Et Handicap beregnes på grundlag af de laveste Handicapresultater i scorearkivet. Hvis et scorearkiv indeholder mindst 20 Handicapresultater, er proceduren for at beregne et Handicap: Tag gennemsnittet af de 8 laveste af de 20 seneste Handicapresultater (hvilket…

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6)

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6)

Regel 5 – Beregning af Handicap Regel 6 – Beregning af Spillehandicap og Justeret Spillehandicap

1.3 Spillerens ansvar, Handicapkomité og autoriseret forbund

Sektion 1 – Grundlag for Handicap (Regel 1) » Regel 1 – Formål og autorisation; At opnå et Handicap » 1.3 Spillerens ansvar, Handicapkomité og autoriseret forbund

Spillere, Handicapkomitéer og autoriserede forbund spiller alle en vigtig rolle at sikre, at Handicapreglerne implementeres og administreres på korrekt vis. Hovedansvarsområderne for hver af disse nøgleinteressenter er: Spiller En spiller forventes…

5.6 PCC beregning

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.6 PCC beregning

*Princippet for reglen: Course Ratings er baseret på normale spilleforhold, men en golfbanes sværhedsgrad kan variere væsentligt fra dag til dag på grund af: * Baneforhold, * Vejrforhold, og/eller * Baneopsætning. Beregningen af justering for spilleforhold…

7.1d Genindsætte et Handicap

Sektion 4 – Administration af et Handicap » Regel 7 – Komitéens arbejde » 7.1 Handicapkomitéen » 7.1d Genindsætte et Handicap

Genindsættelse af en spillers Handicap er nødvendigt, efter at en spillers Handicap har været fjernet i en periode. For at bestemme på hvilket niveau en spiller skal genindsættes, kan Handicapkomitéen overveje: At genindsætte Handicappet på det niveau, som…

5.8 Begrænsning i opadgående bevægelse for et Handicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.8 Begrænsning i opadgående bevægelse for et Handicap

Der er to udløsere inden for cap-proceduren: Soft cap. Soft cap udløses, når forskellen mellem en spillers nye, beregnede Handicap og deres Laveste Handicap er større end 3,0 slag. Når det er tilfældet, begrænses stigningen over 3,0 med 50%. Hard cap. Hard…

7.1b Tildele en strafscore (NR)

Sektion 4 – Administration af et Handicap » Regel 7 – Komitéens arbejde » 7.1 Handicapkomitéen » 7.1b Tildele en strafscore (NR)

I en situation, hvor en spiller undlader at indlevere en score fra et tilladt spilleformat rettidigt, bør Handicapkomitéen undersøge årsagen og foretage passende handlinger. Hvis der er en acceptabel grund til, at en score ikke er indleveret. Handicapkomitéen i…

1.1 Formål med Handicapsystemet

Sektion 1 – Grundlag for Handicap (Regel 1) » Regel 1 – Formål og autorisation; At opnå et Handicap » 1.1 Formål med Handicapsystemet

World Handicap System (WHS) – fremover kaldet Handicapsystemet – omfatter Handicapreglerne og Course Rating Systemet. Formålet med systemet er at gøre golfsporten til en endnu større fornøjelse og give så mange golfspillere som muligt muligheden…

7.1b Tildele en strafscore

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Komitéens redskaber » 7.1b Tildele en strafscore

Regel 7.1b Tildele en strafscore Ifølge Regel 2 er en tællende score enhver score fra en individuel slagspil/Stableford runde over 9 -18 huller, spillet efter Golfreglerne sammen med en markør og på en bane med en gældende Course Rating. En tællende score skal…

5.2c For plus-handicaps

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.2 Beregning af Handicap » 5.2c For plus-handicaps

Når der er 20 Handicapresultater i en spillers scorearkiv og Handicap beregnes til en negativ værdi, repræsenterer dette et plus-Handicap. Når en spillers første Handicap beregnes til den lavere ende af handicapskalaen for både mænd og kvinder, skal…

2.1a Spillet i et tilladt spilleformat

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 2 – Scores, som er tællende til handicapformål » 2.1 Tællende scores » 2.1a Spillet i et tilladt spilleformat

Tilladte spilleformater er: Spilleformat Type af runde Antal huller Antal huller Individuelt slagspil Turnering* / almindeligt spil 9 18 Individuelt slagspil – Stableford Turnering* / almindeligt…

5.5 Forældelse af scores og bortfald af Handicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.5 Forældelse af scores og bortfald af Handicap

En score fortsætter med at være en del af Handicap -beregningen, så længe den forbliver inden for spillerens 20 seneste indtastede scores, uanset scorens alder. Et Handicap bortfalder først, når en spiller ikke længere er medlem af mindst én golfklub. Note:…

Hovedpunkter

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Hovedpunkter

Gennemsnitssystem: Til forskel fra tidligere, hvor Handicappet alene var baseret på resultatet af den seneste runde, så er det nye Handicapsystem et gennemsnitssystem. Det giver et bedre billede af den generelle spillestyrke. Handicappet er gennemsnittet med…

Appendix E – Handicapnøgler

Sektion 5 – Appendixes » Appendix E – Handicapnøgler

Golfreglerne skriver: “Komitéen er ansvarlig for på scorekortet eller et andet sted, der er synligt (f.eks. nær første tee) at vise fordelingen af handicapnøgler.” (Se Golfreglerne, Procedurer for Komitéen, Afsnit 5 (4)). Det anbefales, at…

4.3 Tidsramme for indlevering af en score

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 4 – Indlevere en score » 4.3 Tidsramme for indlevering af en score

En spiller bør indlevere sin score så hurtigt som muligt på spilledagen, efter runden og før midnat (lokal tid). Hvis en spillers score ikke indtastes på spilledagen, bliver: Deres Handicap ikke opdateret inden næste dag (se Regel 5.4), og Deres score ikke…

Golfklub

Definitioner » Alle Definitioner » Golfklub

En organisation, der gennem sin tilknytning til et autoriseret forbund har ret til at administrere og varetage Handicaps for de spillere, der har valgt denne klub som deres hjemmeklub i overensstemmelse med bestemmelserne i Handicapreglerne. For at være kvalificeret…

5.2a For færre end 20 scorekort

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.2 Beregning af Handicap » 5.2a For færre end 20 scorekort

Et Handicap beregnes på grundlag af de laveste Handicapresultater i scorearkivet. Hvis scorearkivet indeholder færre end 20 Handicapresultater, bruges nedenstående tabel til at bestemme antallet af Handicapresultater, der skal indgå i beregningen og enhver…

Appendix F – Beregning af Par

Sektion 5 – Appendixes » Appendix F – Beregning af Par

Handicapreglerne bruger Par som en faktor i beregningerne af: Netto Par (for ikke spillede huller) Netto Dobbelt Bogey (maksimum hulscore til handicapformål) Spillehandicap, hvilket inkluderer en Course Rating – Par justering Det er vigtigt, at en…

Exceptionel score

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Funktioner, der forfiner systemet » Exceptionel score

Regel 5.9 Yderligere reduktion af Handicap på baggrund af en exceptionel score Hvis en spiller afleverer en exceptionel score, der er markant bedre Handicappet, tyder det på at spilleren har en spillestyrke, som er markant bedre end Handicappet. Den reduktion i…

4.4 Godkendelse af score

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 4 – Indlevere en score » 4.4 Godkendelse af score

En score, der indleveres til handicapformål, skal godkendes af markøren (som fører spillerens score) i henhold til Golfreglerne. Markøren og spilleren skal leve op til de angivne ansvarsområder i Golfreglerne, når en spillers score godkendes (se Regel 3.3b i…

Handicaprevision

Definitioner » Alle Definitioner » Handicaprevision

En procedure, gennemført af Handicapkomitéen, for at bestemme om et Handicap har brug for at blive reguleret for et hvilket som helst medlem, som har valgt deres golfklub som hjemmeklub (se Regel 7.1a og Appendix D).

E1. Handicapnøgler for spil af 9 huller

Sektion 5 – Appendixes » Appendix E – Handicapnøgler » E1. Handicapnøgler for spil af 9 huller

De tildelte slag i et 9-hullers spilleformat bør modtages i stigende rækkefølge efter handicapnøgle -fordelingen for de 18 huller. Alternativt kan Handicapkomitéen overveje at tilpasse handicapnøglerne fra hul 1 til 9 i samme indbyrdes forhold som den stigende…

3.2 Når et hul ikke er spillet

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 3 – Justering af hulscores » 3.2 Når et hul ikke er spillet

Forskellige omstændigheder kan resultere i, at en runde ikke færdigspilles, og at nogle huller ikke spilles. Eksempelvis: Svindende lys eller dårligt vejr, Spillerskade eller sygdom, En hulspilsmatch afsluttes før sidste hul, eller Et hul erklæres ude af…

2.1b Spillet efter Golfreglerne

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 2 – Scores, som er tællende til handicapformål » 2.1 Tællende scores » 2.1b Spillet efter Golfreglerne

En runde skal spilles efter Golfreglerne for at være tællende til handicapformål, under hensyntagen til det følgende: Organiserede turneringer. I en situation, hvor en spiller diskvalificeres fra en turnering for en overtrædelse af Golfreglerne, men hvor ingen…

Handicapkomité

Definitioner » Alle Definitioner » Handicapkomité

Den enhed, nedsat af en golfklub, som er ansvarlig for at sikre, at der leves op til de krav, som Handicapreglerne eller det autoriserede forbund stiller til golfklubben (se Regel 1.3 og Appendix A).

Hjemmeklub

Definitioner » Alle Definitioner » Hjemmeklub

En spillers primære golfklub, udvalgt af spilleren til at sikre, at spillerens Handicap varetages i overensstemmelse med Handicapreglerne.

Cap

Definitioner » Alle Definitioner » Cap

Den procedure, der reducerer eller begrænser det tal, som en spillers Handicap kan stige med i sammenligning med spillerens Laveste Handicap. Cap-proceduren har to udløsningspunkter: Soft cap – det punkt, hvorefter der er en reduktion i den opadgående…

3.3 Når et hul er påbegyndt, men spilleren ikke spiller i hul

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 3 – Justering af hulscores » 3.3 Når et hul er påbegyndt, men spilleren ikke spiller i hul

Når en spiller starter på et hul, men ikke spiller i hul af en gyldig grund, afhængigt af andre bestemmelser i Handicapreglerne, skal spilleren notere den hulscore, der passer til situationen og spilleformatet, for eksempel en Netto Dobbelt Bogey eller nul…

7.1c Fjerne et Handicap

Sektion 4 – Administration af et Handicap » Regel 7 – Komitéens arbejde » 7.1 Handicapkomitéen » 7.1c Fjerne et Handicap

Handicapkomitéen eller det autoriserede forbund bør fjerne Handicappet fra en spiller, der bevidst eller gentagne gange undlader at leve op til spillerens ansvar efter Handicapreglerne (se Appendix A). At fjerne en spillers Handicap bør kun ske, efter at spilleren…

Slope Rating

Definitioner » Alle Definitioner » Slope Rating

En indikation af den relative sværhedsgrad af en golfbane for spillere, som ikke er scratch-spillere, sammenlignet med spillere, som er scratch-spillere (se Appendix G).

2.1 Tællende scores

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 2 – Scores, som er tællende til handicapformål » 2.1 Tællende scores

En score er tællende til handicapformål, hvis runden er blevet spillet: I et tilladt spilleformat (se Regel 2.1a) på det minimum krævede antal huller for at en 9-hullers eller 18-hullers runde er tællende (se Regel 2.2) I selskab med mindst én person, som…

Spillehandicap

Definitioner » Alle Definitioner » Spillehandicap

Det antal handicapslag, som en spiller modtager – før en eventuel Spillehandicapjustering – for spil fra et specifikt teested, som bestemt ud fra Slope Rating og Course Rating minus Par (se Regel 6.1).

Handicap

Definitioner » Alle Definitioner » Handicap

Talværdien for en spillers demonstrerede spillestyrke, beregnet ud fra Slope Ratingen for en golfbane af normal sværhedsgrad (dvs. en bane med en Slope Rating på 113) (se Regel 5.2). Kaldes også Handicapindex.

Appendix A – Rettigheder og Pligter

Sektion 5 – Appendixes » Appendix A – Rettigheder og Pligter

Handicapsystemets integritet afhænger af, at alle nøgleinteressenter sikrer, at alle de opstillede krav i Handicapreglerne efterleves, og at alle lever op til deres respektive ansvar. Nøgleinteressenterne inden for Handicapreglerne er: Spilleren Golfklubben og…

Scorearkiv

Definitioner » Alle Definitioner » Scorearkiv

Et arkiv af spillerens tællende scores sammen med: Spillerens aktuelle Handicap, Spillerens Laveste Handicap, Andre detaljer om hver runde (såsom dato for runden), og Enhver foretaget regulering (for eksempel en exceptionel score). (Se Appendix…

Par

Definitioner » Alle Definitioner » Par

Den score, som en scratch-spiller normalt ville forventes at opnå på et hul under normale bane- og vejrforhold, hvilket indeholder muligheden for 2 slag på greenen (se Appendix F). Det autoriserede forbund eller golfklubben, hvis tilladt af forbundet, er ansvarlige…

Handicapsystemets formler

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Handicapsystemets formler

Eksempel på et Handicapresultat med Spillehandicap 16 (PCC=0): Handicappet er gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater, men hvis der er færre end 20 scores tilgængelig, indgår et mindre antal scores i gennemsnittet: Eksempel…

Jurisdiktion

Definitioner » Alle Definitioner » Jurisdiktion

Det geografiske område i hvilket det autoriserede forbund administrerer Handicapreglerne.

Golfbane

Definitioner » Alle Definitioner » Golfbane

Et område, hvor der spilles golf og som består de følgende fem områder, som defineret i Golfreglerne: Det generelle område, Teestedet, som en spiller skal starte fra, når et hul spilles, Alle strafområder, Alle bunkere, og Greenen på det hul, der…

4.2 Ret til at indlevere en score

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 4 – Indlevere en score » 4.2 Ret til at indlevere en score

En tællende score skal indleveres af spilleren, Handicapkomitéen, Turneringskomitéen eller enhver anden, som spilleren har autoriseret til det.

4.5 Antal scores krævet til første Handicap

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 4 – Indlevere en score » 4.5 Antal scores krævet til første Handicap

For at opnå sit første Handicap, skal en spiller indlevere en tællende score fra minimum én 9 hullers runde.

Aktiv sæson

Definitioner » Alle Definitioner » Aktiv sæson

Den periode, hvor tællende scores fra et givet område indleveres til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden spilles.

Medlem

Definitioner » Alle Definitioner » Medlem

Et individ, som melder sig ind i en golfklub på den måde, som klubben bestemmer, og som tillader spilleren at opnå et Handicap.

Laveste Handicap

Definitioner » Alle Definitioner » Laveste Handicap

Det laveste Handicap, opnået af en spiller inden for den 365-dages periode (1 år) fra den dag den seneste runde i scorearkivet blev spillet.

Handicapreglerne

Definitioner » Alle Definitioner » Handicapreglerne

Handicapreglerne som godkendt af USGA og R&A og administreret af det autoriserede forbund inden for deres jurisdiktion.

Regel 2 – Scores, som er tællende til handicapformål

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 2 – Scores, som er tællende til handicapformål

*Princippet for Reglen: De scores, som spilleren indleverer til handicapformål udgør kernen i beregningen af deres Handicap. Regel 2 dækker de krav, som en score skal leve op til for at være tællende til handicapformål, og sikrer tiltro til, at scores…

Komitéens redskaber

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Komitéens redskaber

Handicapkomitéen har en central rolle for succesfuld administration af en spillers Handicap og er udstyret med værktøjer til at gribe ind, når det beregnede Handicap ikke længere giver et retvisende billede af spillerens spillestyrke. Regel 7.1a…

Course Rating

Definitioner » Alle Definitioner » Course Rating

En bedømmelse af sværhedsgraden for en golfbane for en scratch-spiller under normale bane- og vejrforhold. (se Appendix G).

Scoretype

Definitioner » Alle Definitioner » Scoretype

En beskrivelse, der identificerer den type af tællende score, der optræder i en spillers scorearkiv (se Appendix B).

7.1c Fjerne et Handicap

Handicapsystemet – Overblik og vejledning fra DGU » Komitéens redskaber » 7.1c Fjerne et Handicap

Regel 7.1c Fjerne et handicap I yderste konsekvens kan en Handicapkomité vælge at fjerne en spillers Handicap for en periode. Det bør kun ske, når en spiller bevidst og/eller gentagne gange ikke lever op til systemet, og spilleren skal altid underrettes først.…

Tællende score

Definitioner » Alle Definitioner » Tællende score

En score fra et tilladt spilleformat, som lever op til alle gældende bestemmelser i Handicapreglerne (se Regel 2).

Exceptionel score

Definitioner » Alle Definitioner » Exceptionel score

Et Handicapresultat, der er mindst 7,0 slag bedre bedre end spillerens Handicap på det tidspunkt, hvor runden blev spillet (se Regel 5.9).

Strafscore

Definitioner » Alle Definitioner » Strafscore

En score, der indtastes efter Handicapkomitéens afgørelse for en spiller, der ikke indleverer en tællende score, når det er krævet (se Regel 7.1b).

Autoriseret forbund

Definitioner » Alle Definitioner » Autoriseret forbund

En enhed, der er autoriseret til at implementere og administrere Handicapreglerne inden for sin jurisdiktion i overensstemmelse USGA og R&A’s struktur, og som udfører sit ansvar, som det er delegeret fra den autoritet, som autorisationen kommer fra. En sådan…

Golfreglerne

Definitioner » Alle Definitioner » Golfreglerne

Golfreglerne, som godkendt af USGA og R&A, inklusiv enhver Standard lokalregel, som Komitéen anvender for spil på golfbanen. I forhold til Handicapreglerne skal alle referencer til Golfreglerne også anses for at dække Tilpassede Regler for…

2.2b For en 9-hullers score

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 2 – Scores, som er tællende til handicapformål » 2.2 Minimum antal huller krævet for en tællende score » 2.2b For en 9-hullers score

For at en 9-hullers score er tællende til handicapformål, skal alle 9 huller spilles. Hvis en spiller ikke har spillet mindst 9 huller, er scoren ikke tællende til handicapformål. Et hul anses for at være spillet, hvis det er påbegyndt. Note: En tællende…

Handicapscore

Definitioner » Alle Definitioner » Handicapscore

En spillers bruttoscore, inklusive alle strafslag, justeret for: At spilleren overskrider sin maksimum hulscore At et hul ikke spilles, eller At et hul er startet, men spilleren ikke spiller i hul (Se Regel 3).

Regel 4 – Indlevere en score

Sektion 2 – Scores til handicapformål (Reglerne 2-4) » Regel 4 – Indlevere en score

*Princippet for Reglen: Regel 4 dækker processerne for at indlevere tællende scores til handicapformål, både for at opnå sit første Handicap og for at vedligeholde et eksisterende Handicap. Rettidig indlevering af scores fra spillere eller enhver anden, som er…

C-D/1 Laveste Handicap

DGU Handicapbeslutninger og FAQ » WHS Afklaringer (Clarifications) » C-D/1 Laveste Handicap

Eksisterende Definition: Det laveste Handicap, opnået af en spiller inden for den 365-dages periode (1 år) fra den dag den seneste runde i scorearkivet blev spillet. Afklaring fra R&A: “Laveste Handicap, opnået” skal fortolkes således, at det er det…

Scratch-spiller

Definitioner » Alle Definitioner » Scratch-spiller

En spiller med et Handicap på 0,0.

Bogey-spiller

Definitioner » Alle Definitioner » Bogey-spiller

En spiller med et Handicap på ca. 20,0 for herrer og ca. 24,0 for damer.

Tilladt spilleformat

Definitioner » Alle Definitioner » Tilladt spilleformat

Et spilleformat, der er fundet egnet til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden er spillet.

Ikke-aktiv sæson

Definitioner » Alle Definitioner » Ikke-aktiv sæson

Den periode, hvor scores fra et givet område ikke kan indleveres til handicapformål, som besluttet af det autoriserede forbund, hvor runden spilles.

Handicapnøgle

Definitioner » Alle Definitioner » Handicapnøgle

Den værdi, der er tildelt til hvert hul på en golfbane for at vise, hvor tildelte handicapslag gives eller modtages (se Appendix E).

Spillehandicapjustering

Definitioner » Alle Definitioner » Spillehandicapjustering

Den procentdel af et Spillehandicap, der anbefales for at skabe en fair konkurrence mellem alle spillere, der deltager i et bestemt spilleformat (se Appendix C).

5.3 Maksimum Handicap

Sektion 3 – Handicapberegning og opdatering af Handicap (Reglerne 5-6) » Regel 5 – Beregning af Handicap » 5.3 Maksimum Handicap

Det maksimale Handicap, der kan udstedes til en spiller, er 54,0. Note: En turneringskomité kan sætte et maksimum for at deltage i en turnering (se Regel 7.2).