Spillere, Handicapkomitéer og autoriserede forbund spiller alle en vigtig rolle at sikre, at Handicapreglerne implementeres og administreres på korrekt vis.

Hovedansvarsområderne for hver af disse nøgleinteressenter er:

 1. Spiller
  En spiller forventes at:
  1. Optræde med integritet ved at følge Handicapreglerne og afholde sig fra at bruge eller omgå Handicapreglerne med det formål at opnå en unfair fordel,
  2. Forsøge at opnå den bedst mulige score på hvert hul,
  3. Indlevere/indtaste tællende scores til handicapformål så hurtigt som muligt efter rundens afslutning og før midnat lokal tid,
  4. Indlevere tællende scores for at give et rimeligt bevis for deres demonstrerede spillestyrke,
  5. Spille efter Golfreglerne, og
  6. Godkende medspilleres scores
 1. Golfklub/Handicapkomité
  1. En golfklub er tilknyttet sit autoriserede forbund, og er ansvarlig for at sikre, at Handicappet administreres i overensstemmelse med kravene i Handicapreglerne for de medlemmer, der har udpeget den som sin hjemmeklub.
  2. En Handicapkomité nedsættes af en golfklub og er ansvarlig for leve op til de specifikke forpligtelser og det ansvar, der er stillet til golfklubben gennem Handicapreglerne.
  3. Hvor et nationalt forbund administrerer og vedligeholder en spillers Handicap direkte, overtager det nationale forbund et ansvar som en golfklub.
 1. Regionalt golfforbund
  1. Et regionalt golfforbund er tilknyttet sit nationale forbund og består af golfklubber eller golfspillere inden for et defineret område.
  2. Et regionalt golfforbund har specifikke ansvarsområder inden for Handicapsystemet og kan få delegeret yderligere forpligtelser af sit nationale forbund.
 1. Nationalt forbund
  1. Et autoriseret nationalt forbund har eksklusive rettigheder til at implementere og administrere Handicapsystemet inden for sin jurisdiktion, inklusive retten til at udstede et Handicap.
  2. Et nationalt forbund har specifikke ansvarsområder inden for Handicapsystemet og kan få delegeret yderligere forpligtelser af et multi-nationalt forbund.
  3. Et nationalt forbund kan delegere nogle af sine ansvarsområder til et regionalt forbund eller en golfklub.
 1. Multi-nationalt forbund
  1. Hvor et multi-nationalt forbund er det autoriserede handicaporgan, har det multi-nationale forbund eksklusive rettigheder til at implementere og administrere Handicapsystemet inden for sin jurisdiktion på vegne af alle nationale forbund.
  2. Et autoriseret multi-nationalt forbund kan delegere specifikke dele eller ansvarsområder til et nationalt forbund inden for sin jurisdiktion, som skal opfylde forpligtelserne i Handicapsystemet på vegne af det multi-nationale forbund.
 1. USGA og R&A
  1. Sammen er USGA og R&A ansvarlige for at skrive og fortolke Handicapreglerne og Course Ratingsystemet.
  2. USGA og R&A er fælles ledende organ for Handicapsystemet og er ansvarlig for at autorisere brug af Handicapsystemet

De fulde rettigheder og forpligtelser for hver nøgleinteressent findes i Appendix A.