En score er tællende til handicapformål, hvis runden er blevet spillet:

Derudover skal spillerens score være godkendt i overensstemmelse med Handicapreglerne (se Regel 4.4).

Hvis én eller flere af ovennævnte krav ikke er opfyldt, er scoren ikke tællende til handicapformål.

2.1/1 – Score er tællende til handicapformål, selv hvis hullerne ikke er spillet i den rækkefølge, Komitéen har bestemt.

Regel 5.1 i Golfreglerne kræver, at huller på en runde spilles i den rækkefølge som er bestemt af enten Komitéen for turneringen eller Komitéen for golfbanen. En score er dog tællende til handicapformål, selv hvis hullerne ikke er spillet i rækkefølgen, bestemt af Komitéen. For eksempel:

  • Hvis banen er tæt belagt og det at starte på et alternativt hul kan medvirke til hurtigere spil
  • Når det at spille hullerne i en anden rækkefølge kan medvirke til, at flere spillere kan få afsluttet deres runde, især på tidspunkter, hvor dagslys er begrænset.

2.1/2 – Status for scores, når der samtidig spilles både hulspils- og slagspilsformater

Når en spiller konkurrerer i en hulspilsmatch og samtidig spiller en slagspilsrunde, og begge formater er tilladte spilleformater, er det slagspilsscoren, der skal indleveres til handicapformål. Scoren for hulspilsmatchen bør ikke indleveres.

2.1/3 – Indlevering af scores til handicapformål, når der spilles på midlertidige greens eller teesteder.

Det autoriserede forbund bør beslutte, om scores, opnået under midlertidige baneforhold, er tællende til handicapformål. Det autoriserede forbund bør også beslutte, om en midlertidig tilpasning af Course Rating og Slope Rating er krævet for at reflektere de midlertidigt ændrede forhold (se Appendix G).