Med henblik på denne Regel:

  • Slagspil bruges om spilleformaterne bruttoscore, nettoscore eller maksimum score.
  • Stableford behandles særskilt.

Et 18-hullers Handicapresultat beregnes på følgende måde og afrundes til nærmeste tiendedel, hvor “,5” rundes opad:

I slagspilsformater

I Stablefordformater


Note: PCC-justeringer spænder fra -1,0 til +3,0 (se Regel 5.6)