Et 9-hullers Spillehandicap beregnes på følgende måde:

(Se Appendix E for instruktion om tildeling af handicapnøgler for 9-hullers runder).

Note: Det beregnede 18-hullers Spillehandicap rundes af til det nærmeste hele tal, hvor “,5” rundes opad med det formål at:

  • Justere for maksimum hulscore (se Regel 3.1) og når et hul ikke er spillet (se Regel 3.2).
  • Beregne et Handicapresultat, hvor det er relevant.

I alle andre tilfælde beholdes den fulde, beregnede værdi, og afrunding foretages først efter beregning af Justeret Spillehandicap.