Turneringskomitéen kan sætte en maksimumgrænse for spil i turneringsbetingelserne. For eksempel kan komitéen sætte:

For det formål at opdatere en spillers Handicap efter en turnering, hvor Komitéen har sat maksimumsgrænser, skal spillerens fulde Spillehandicap anvendes til beregningen af deres Handicapscore.

For at lette administrationen af turneringer skal turneringskomitéen med ansvar for en turnering over flere runder og fortløbende dage beslutte i turneringsbetingelserne, om en spillers Handicap skal forblive uforandret for hele turneringen. Det anbefales stærkt, at Handicappet forbliver uforandret imellem sådanne runder.